Na hlavní stránku ME/CFS.czech

Dnešní datum: 17. 07. 2019   | Hlavní stránka | O nás | O ME/CFS |Seznam rubrik |    
  Informacekulat roh
Audiovideo
Pro lékaře
Pro pacienty
Pro rodiny
Pro média
Pro veřejnost
10 mýtů o ME/CFS
10 objevů o ME/CFS
Novinky z výzkumu

Ikonka FB

Ikonka YouTube

Ikonka 10.výročí

Seznamka

Připojte se k nám!

Registrace
O registraci
TOP 15
Ankety
Diskuse

Domů

  Seznam rubrikkulat roh
mnus Akce charitativní
mnus Akce osvětové
plus Aktivity ME/CFS.cz
plus Archiv facebooku
mnus Audiovideo sekce
mnus Informace basic
plus Informace odborné
mnus Informace z domova
plus Informace ze světa
mnus Lab.testy a diagnostika
mnus Léky a léčba
mnus Odkazy a publikace
mnus Zdravotně-sociální problematika
plus Život s ME/CFS a FM

  Pomoc obhájcůkulat roh
Aktivity 2005-2015
Návrh standardu 2015
Návrh standardu 2010
Návrh standardu 2008
Právní minimum 2011
Petice 2005 - 2009
P o m ů c k a 2007
Školení sebeobrany 2006

  Novinové článkykulat roh
článek v Med.Tribune 05/2015

článek v Med.Tribune

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Léčit či ignorovat ME/CFS

Vedeme boj na několika frontách

Vzdělávání o chronickém únavovém syndromu z rukou nejpovolanějších


  Zápisníky pacientůkulat roh
Martin-léčba Belgie
Michal-léčba Belgie
DoRy-invalidní důchod
Nikol-těžký CFS
Daniela-odmítnutí nemocnicí
Dáša-potravinová intolerance
Jana-lidská důstojnost
Další příběhy

  Filmy o ME v češtiněkulat roh
Obr. přední str.DVD s filmem Nevyslyšené hlasy

  české knihykulat roh
 CFS – Na okraji společnosti

Další české publikace

  Vyhledáváníkulat roh

Hledej
v ME/CFS.cz!  Kontaktkulat roh

Redakce ME/CFS.cz
me-cfs@seznam.cz

Svaz pacientů čR

  Podporujemekulat roh


Brána k vašim politikům


Chlamýdie o.z.
Chlamydieoz.sk

  Přechod na nový systémkulat roh
OD 1. 6. 2017 SE OBSAH TĚCHTO STRÁNEK PŘESTÁVÁ AKTUALIZOVAT. NOVÉ ČLÁNKY NAJDETE NA www.me-cfs.eu.
Bližší informace o přechodu na nový systém v článku zde.


* Závěrečný komentář ME/CFS.cz k americkým projektům P2P a IOM
Vydáno dne 02. 07. 2015 (2781 přečtení)Konec ignorace ME/CFS?

Aktualizace 5. 11. 2015:

Národní ústav zdraví USA (NIH) vydal dne 29. 10. 2015 tiskovou zprávu, která dává naději všem trpícím ME/CFS. NIH oznámil nové kroky pro posílení výzkumu nemoci na základě zpráv P2P a IOM. Více zde: http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2015110601

------------------------------------------------------------------------------

V USA byly v roce 2015 dokončené dva velké projekty zaměřené na myalgickou encefalomyelitidu/chronický únavový syndrom (ME/CFS). Dne 14. 2. 2015 byla zveřejněna Zpráva Institutu medicíny (IOM) s názvem „Širší pochopení ME/CFS: Redefinice nemoci, která je k dispozici ke stažení ZDE (úplný text má 305 stran) a více informací v češtině viz ZDE a ZDE. Dne 16. 6. 2015 byla publikovaná závěrečná zpráva druhého projektu Pathways to Prevention (P2P) s názvem „Urychlení výzkumu ME/CFS. Více viz ZDE.

Na nedostatek pozornosti zodpovědných úřadů nemoci ME/CFS upozorňuje naše celosvětové společenství již dlouhá léta. (V ČR již 10 let poukazujeme na špatnou situaci a usilujeme o podnícení změn v přístupu k ME/CFS, zatím marně - více viz zde.) Pokud by projekty IOM a P2P přišly před 5-10 lety, určitě bychom je uvítali s větší důvěrou a nadšením. V roce 2015 konstatujeme, že zjištění uváděná ve zprávách jsou světovým odborníkům na ME/CFS a pacientské komunitě dlouhodobě známá. Dokonce sami pacienti s rodinami organizují sbírky na podporu biovýzkumu ME/CFS. Hlavní překážkou pokroku je ignorování ME/CFS příslušnými úřady, které dosud nepodnikly žádné kroky k systémové nápravě.

Jak je patrné ze zdokumentovaného dění kolem finančně nákladných projektů IOM a P2P, došlo při jejich plánování i v samotném průběhu k různým chybám. Je zarážející, že dvě instituce realizovaly téměř paralelně podobné projekty, a přitom spolu vzájemně nekomunikovaly, a nesdělovaly si ani své závěry. Například zpráva P2P doporučuje, aby se ME/CFS komunita shodla na jedné případové definici (i když nebude dokonalá).  A přesně definováním ME/CFS se zabýval paralelní projekt IOM a ještě dříve otevřeným dopisem ze dne 23. září 2013 pro Kathleen Sebelius, ministryni zdravotnictví a sociálních služeb USA, sdělili přední odborníci na ME/CFS za podpory pacientských organizací, že shoda na definici ME/CFS již nastala. Jednohlasně byla doporučena Kanadská konsenzuální kritéria z roku 2003 (CCC) k oficiálnímu schválení pro jednotné používání k diagnostice ME/CFS. Také klub českých pacientů ME/CFS.cz se připojil k této otevřené akci, jejímž cílem zároveň bylo předejít plýtvání veřejnými prostředky, resp. je zachránit pro smysluplnější výzkumné využití. Nicméně, o obou projektech a jejich náplni už bylo pevně rozhodnuto.

Závěrečné zprávy shrnuly poznatky na základě přezkumu studií z vědeckých databází a popsaly některé nenaplněné potřeby týkající se ME/CFS. Není však překvapením, že určité studie byly z přezkumu vyřazené (většina studií biomarkerů nesplňovala kritéria pro zařazení do zprávy P2P), a ne všechny důležité veřejné připomínky panel P2P projednal a vzal v potaz při formulování své závěrečné zprávy. (Zprávu IOM jsme podrobněji rozebírali zde.) Za přínos zprávy P2P lze považovat označení priorit výzkumu, ale bez konkrétního řešení jeho finančního pokrytí jsou doporučení velmi obecná a zřejmě i nerealistická. Dalším kladem zprávy P2P je výslovné doporučení opustit vadná Oxfordská kritéria, ovšem z přezkumu literatury paradoxně nebyly vyřazené studie založené právě na těchto problematických diagnostických kritériích, tudíž jsou jejich zkreslené výsledky zahrnuté v publikovaných závěrech. To považujeme za selhání. Jedna nová diagnostická kritéria nám naopak přibyla (Kritéria IOM). Máme tedy 9 diagnostických kritérií ME/CFS (český překlad nejznámějších viz zde), všechna s diagnostickou nejistotou, protože jejich schopnost identifikovat pacienty s ME/CFS nebyla adekvátně testovaná. Největší diagnostickou jistotu, dle konsenzu předních odborníků, představují CCC 2003, a proto měla být s okamžitou platností doporučena až do doby dalšího vyhodnocení pokroku, který se má uskutečnit znovu za pět let. Žel, oficiálního doporučení jednotně používat CCC 2003 a důrazu na podstatné zvýšení financování biovýzkumu ME/CFS, jsme se ve zveřejněných zprávách nedočkali.

Hlavní pozitivum projektů spatřujeme v tom, že mají úředníci konečně na stole dvě oficiální zprávy o ME/CFS založené na důkazech vydané prestižními zpracovateli, které se shodují na faktu, že jde o vážné, fyzické, multisystémové, invalidizující a nedostatečně zkoumané i řešené onemocnění. To ale samo o sobě nestačí. Rozhodující bude, jak s nezvratnými důkazy naloží vrcholní státní úředníci. Co se rozhodnou udělat s vážně nemocnými lidmi po tři desetiletí zanedbávanými a vytlačovanými na okraj společnosti, ignorovanými zdravotnictvím i sociálním zabezpečením. Dokážou tyto zprávy konečně vytáhnout úředníkům hlavy z písku? Dojde k nápravě zdravotní a sociální péče o pacienty s ME/CFS? Dočkáme se podstatného navýšení financování biovýzkumu ME/CFS?

Velké naděje naše světová komunita upíná k průkopníkům výzkumu zejm. z Kolumbijské univerzity, Stanfordu a z Haukeland fakultní nemocnice, jejichž práce vypadají slibně, co se týká potvrzení autoimunitní zánětlivé podstaty choroby, diagnostického testu i léčby určitě alespoň pro část nemocných. Zůstaňme tedy i přes značnou nejistotu odhodlaní společně bojovat proti ignoraci. Veškeré dění se pro vás pokusíme i nadále sledovat a informovat o všem podstatném. Předpokládá se, že v boji za změnu postojů k ME/CFS bude nutná větší důraznost a masovost.


Info k úvodnímu obr.: Obrázek z r. 1987, který v originální verzi upozorňoval na rizika ignorování nemoci AIDS, jsme (v souladu s CC) symbolicky upravili pro ME/CFS.
Prof. MUDr. Nancy Klimas, uznávaná specialistka na dvě závažná onemocnění – AIDS a ME/CFS, prohlásila v internetové diskusi pro New York Times (15. října 2009 10:36): „Pacienti s HIV, které léčím, jsou plní života díky třem desítkám let intenzivního a skvělého výzkumu a miliardám investovaných dolarů. Mnozí z mých pacientů s CFS jsou naproti tomu velmi nemocní a neschopní pracovat nebo se starat o své rodiny. Svoji klinickou praxi rozděluji mezi tyto dvě nemoci a mohu prohlásit, že kdybych si měla vybrat mezi těmito dvěma nemocemi (v roce 2009), raději bych měla HIV. CFS, kterým je jenom v USA postiženo milión lidí, ovšem získal pouze malý zlomek z peněz určených na výzkum.“

NIH v roce 2014 ze všech 234 onemocnění, na jejichž výzkum přispívají, zařadilo onemocnění CFS s 5 mil. $ dolarů ročně na 228 místo! Výzkum CFS je financovaný dokonce o trochu hůře, než např. senná rýma (6 mil. $). Mnohonásobně víc finančních prostředků se vynakládá na výzkum „nemocí“, které si lidé způsobují sami svým chováním, jako zneužívání drog (1 018 mil. $), alkoholismus (475 mil. $), kouření (320 mil. $) a obezita (857 mil. $), než na invalidizující ME/CFS (5 mil $).

Zdroj obr: Informace o autorovi jsou uvedeny na stránce http://wellcomeimages.org/indexplus/image/L0052627.html [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], prostřednictvím Wikimedia Commons.


Další komentáře ke zprávě P2P

- Solve ME/CFS Initiative, 24. 6. 2015: http://solvecfs.org/pathways_to_prevention_post
- Occupy CFS, 29. 6. 2015: http://www.occupycfs.com/2015/06/29/p2p-where-next/, http://www.occupycfs.com/2015/06/22/showing-the-back-of-their-heads/
- Health Rising, 3. 7. 2015: http://www.cortjohnson.org/blog/2015/07/03/a-pathway-to-progress-the-final-p2p-report-on-chronic-fatigue-syndrome-highlights-needs/
( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

ME/CFS.cz je nekomerční a nezávislý informační web. Obsah webu je garantován Svazem pacientů čR. Poskytované informace nenahrazují odbornou pomoc. Užití obsahu se řídí autorským zákonem. Bez omezení lze obsah použít pro osobní potřebu - §30 autorského zákona. ME/CFS.cz obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, tyto odkazy však neimplikují souhlas s dalším šířením obsahu z těchto internetových stránek a řídí se výhradně autorskými právy příslušných webů. Více

Web site ME/CFS.cz byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  


  Novinkykulat roh

24.05.2017: Pochopte ME/CFS a naše břímě bude o polovic lehčí
- nový článek pro osvětu najdete zde. Ačkoliv naše nové stránky jsou stále ve výstavbě, rozhodli jsme se nové články přidávat už do nového systému, aby nám později odpadly problémy s jejich převodem mezi dosluhujícím PHPRS a novým Wordpressem. Děkujeme vám za pochopení případných nedokonalostí, které se mohou na novém webu vyskytovat. Více o přechodu na nový systém zde.

09.05.2017: Květen - měsíc ME/CFS
Logo 12. 5.

03.05.2017: PLOS ONE
zveřejnil Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) ke studii známé jako PACE. Více viz zde.
Více o PACE na našich stránkách zde.

29.04.2017: Článek ve STAT - NIH hledá odpovědi na CFS
NIH nedávno spustil výzkum hledající odpovědi na chronický únavový syndrom. Vědci budou hledat léčby nemoci a očekává se, že výzkum bude dokončen za tři roky s náklady zhruba ve výši 9 miliónů dolarů. Na úvodní fotografii článku je vlevo MUDr. Francis Collins, Ph.D., ředitel Národního ústavu zdraví USA (NIH), s Brianem Vastagem, který pracoval jako reportér pro vědu ve Washington Post, a napsal v roce 2015 dopis pro dr. Collinse, v němž popsal své onemocnění a žádal o zapojení NIH do výzkumného úsilí a zvýšení jeho financování (zde).
Odkaz na článek ve STAT:zde.

28.04.2017: ME/CFS souvisí s nevyváženým mikrobiomem
Vědci z Centra pro infekce a imunitu (CII) Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě, ve studii publikované v časopise Microbiome, identifikovali abnormální hladiny specifických střevních bakterií u jedinců s ME/CFS, včetně těch se souběžným IBS i bez IBS. (Až 90 % pacientů s ME/CFS má zároveň IBS).
„Identifikací specifických bakterií spojených s ME/CFS jsme o krok blíž k přesnější diagnostice a cílené terapii,“říká W. Ian Lipkin, senior autor studie.
Zdroj:zde a zde

27.04.2017: UNREST
"Je to jako mít rozbitou baterii. Moje baterie se nabíjí vždy jen na 40 %, u některých lidí se nabije na 90 %, ale pokud máte těžkou formu, tak se nabije jen na 10 %; a můžete fungovat pouze v rámci tohoto svého energetického limitu, který když překročíte, dojde k havárii a všechny vaše příznaky se zhorší," vysvětluje Jennifer Brea, tvůrce filmu Unrest, srozumitelně, jaké to je, žít s ME/CFS. Její dokument nyní putuje po filmových festivalech celého světa, přitahuje pozornost médií a zvyšuje informovanost veřejnosti o této doposud nesprávně chápané nemoci. Děkujeme Jen a jejímu týmu za neuvěřitelnou práci, kterou pro naši komunitu dělá! http://www.unrest.film

21.03.2017: Na Blogu ředitele Národního ústavu zdraví USA (NIH)
dnes vyšel článek o ME/CFS od dr. F. Collinse, ředitele NIH, a dr. W. Koroshetze, ředitele Národního ústavu neurologických chorob a mrtvice (NINDS), v jehož závěru se píše:
„Jsme si vědomi a soucítíme s utrpením, kterým procházejí lidé s ME / CFS. Víme o jejich frustraci z toho, jak málo je známo a jak málo výzkumu bylo uděláno pro nalezení odpovědí. Směřujeme k tomu, abychom to změnili. NIH se zavázal odhalit základní biologickou příčinu (příčiny) ME / CFS tak rychle, jak je to možné, a podporovat výzkum, který bude přinášet vývoj efektivních strategií pro léčbu a prevenci této ničivé nemoci.“
Více zde.

21.03.2017: New York Times
vydaly článek Julie Rehmeyer a Davida Tullera, který předkládá světu vážné nedostatky studie PACE a katastrofální dopady na péči o pacienty s onemocněním ME/CFS. Více zde.

16.03.2017: Zvýšená hladina aktivinu B je zkoumána jako potencionální biomarker ME/CFS.
Více zde.

23.02.2017: Novinky z OMF
Prof. Ron Davis, předseda Vědecké rady OMF, představuje novinky z výzkumu ME/CFS z jeho laboratoře na Stanford Genome Technology Center, kde učinili zásadní objevy k pochopení molekulárních mechanismů onemocnění a nyní mají možnost testovat chemické sloučeniny pro léčbu. Více zde.

22.02.2017: Metabolické profilování ukazuje porušenou funkci Pyruvátdehydrogenázy u ME/CFS
Přibývá důkazů, že chronický únavový syndrom (CFS) je způsobený přepnutím těla na méně účinné způsoby výroby energie. Více zde a zde.

22.02.2017: Dysfunkční TRMP3 receptory zapojeny do ME/CFS
Vědci z Národního centra pro neuroimunologii Griffith University v Queenslandu identifikovali vadný buněčný receptor TRMP3, který se zdá být zásadní pro rozvoj CFS. Více zde a zde.

28.01.2017: EAP k Ampligenu v EU
Společnost Hemispherx Biopharma, Inc. oznámila, že první zásilka rintatolimodu (Ampligen®) pro prodej v Evropě přes Program předběžného přístupu (Program Early Access, EAP) byla dodána 26. ledna 2017. Zpřístupní lék v režimu EAP pacientům s chronickým únavovým syndromem a nádorem slinivky v Evropské unii a Turecku. EAP je specifický regulační nástroj rozdílný pro jednotlivé země, který umožňuje pacientovi dostupnost léku ještě před jeho oficiálním uvedením na trh, za předpokladu že splní specifická kritéria. Více informací: Ampligen v EAP
FAQ EAP
Tisková zpráva Hemispherx

21.01.2017: TED Talks s Jennifer Brea
Jen Brea hovoří v populárním TED Talks velice lidsky o tom, co se stane, když máte vážné onemocnění, které lékaři neumějí diagnostikovat. Více zde.

21.12.2016: Krásné Vánoce všem našim čtenářům přeje redakce
PF 2017

19.11.2016: 12. konference IAME/CFS se uskutečnila
27. – 30. 10. 2016 ve Fort Lauderdale na Floridě. Souhrny na téma energie a cvičení od Corta Johnsona jsou dostupné zde. Souhrny na téma imunita a zánět od Corta jsou k dispozici zde. Souhrny na téma léčba jsou k dispozici zde.

14.11.2016: Americký Národní ústav zdraví (NIH) zdvojnásobí výdaje
na výzkum ME/CFS oproti roku 2016 na 15 milionů $ v roce 2017. Více zde.

03.10.2016: MILLIONS MISSING
Dne 27. 9. 2016 se konal druhý celosvětový den protestu za práva nemocných ME a CFS, kterých se odhaduje mezi 17 - 20 miliony. Řady opuštěných párů obuvi zastupovaly skutečné lidi, kteří se kvůli své nemoci nemohli připojit k protestu osobně. U každého páru byl připevněn lístek se vzkazem od jeho nositele. Paní Spotila napsala: "Naše zničené životy jsou výsledkem nedostatečného lékařského pokroku kvůli selhání státu financovat výzkum nemoci. Dolary na výzkum musí proudit. To je naše jediná naděje na únik z odsouzení k doživotnímu vězení, kterým je tato nemoc." Někteří účastníci přišli na památku svých milovaných, které jim ME vzala. Podívejte se zde na videoprezentaci, která zachycuje protesty. Pro info o mediálním pokrytí akce klikněte zde. Video z první vlny protestů v květnu 2016 najdete zde.

25.09.2016: Předběžná reanalýza britské studie PACE
aneb jak nemocný porazil mocné.
Čtěte zde.

14.09.2016: Otázky a odpovědi s MUDr. Robertem Naviauxem
Aktualizovaný článek: Metabolické rysy chronického únavového syndromu
Dotaz č. 1. Někteří lidé stále argumentují, že CFS není skutečná nemoc, ale vše je v mysli. Pomáhá váš objev chemického podpisu rozbít tento mýtus?
Odpověď: Ano. Chemický podpis, který jsme objevili, je důkazem, že CFS je objektivní metabolická porucha, která postihuje mitochondriální energetický metabolismus, imunitní funkce, GI funkce, mikrobiom, autonomní nervovou soustavu, neuroendokrinní a další mozkové funkce. Těchto 7 systémů je propojeno do sítě, která neustále vzájemně komunikuje. Více zde.

10.09.2016: Blokáda informací k PACE konečně skončila!
Queen Mary University of London (QMUL) vydala podklady ke studii známé zkráceně jako PACE pacientovi Alemu Mattheesovi, který je požadoval na základě zákona o svobodném přístupu k informacím od roku 2014. Vydání dat předcházely všemožné obstrukce a proběhlo až v poslední den lhůty na podání odvolání proti soudnímu nařízení. Více o této významné události čtěte zde. Více informací o PACE v češtině naleznete v článku zde.

31.08.2016: Metabolické vlastnosti ME/CFS
Dne 29. 8. 2016 byla online v PNAS zveřejněna studie vědeckého týmu pod vedením Roberta K. Naviauxe, která se zabývala zkoumáním metabolických vlastností ME/CFS. Viz zde.
Pro ty, kteří se zajímají o výsledky studie a jejich důsledky, Naviauxova studie v kostce uvádí, že buňky pacientů s ME jsou v jakési ochranné hibernaci (zimním spánku s útlumem fyziologických procesů), což omezuje jejich spotřebu zdrojů energie a zanechává je v hypometabolickém stavu jako reakci na infekci či jinou zátěž. Podrobné zkoumání metabolitů pacientů ukázalo, že stupeň ochranné hibernace se přímo vztahuje ke klinické závažnosti. Přestože jsou tyto výsledky velice slibné, bude nutné je ještě ověřit na větších souborech pacientů. Více zde.

26.08.2016: Konec s utajováním podkladů pro nezávislé přezkoumání PACE!
Data z kontroverzní studie známé pod zkratkou PACE, jejichž vydání na četné žádosti bylo opakovaně pod různými záminkami zamítnuto, musejí být dle rozhodnutí soudu v anonymizované formě uvolněna, tak aby je bylo možné přezkoumat nezávislými odborníky. Byla to právě PACE, na jejímž základě se rozjela masivní mediální kampaň zveličující její výsledky a poškozující pacienty tvrzením, že ME/CFS lze úspěšně léčit speciální cvičební terapií (GET) a speciálním druhem kognitivně behaviorální terapie (KBT). Více informací v češtině viz aktualizace 16. 8. 2016 v článku zde (červeně).

26.08.2016: Lék Ampligen schválen pro léčbu ME/CFS v Argentině
Ampligen se stal prvním lékem schváleným pro myalgickou encefalomyelitidu/chronický únavový syndrom (ME / CFS), když ANMAT, argentinský úřad pro kontrolu léčiv, schválil lék pro použití u lidí s těžkou ME / CFS. Proč bychom měli být nadšeni schválením Ampligenu v Argentině? Protože v Argentině funguje moderní zdravotnický systém s přísným schvalovacím procesem nových léků. Doufejme, že toto bude předzvěstí věcí budoucích pro Ampligen. Více zde a zde, více o Ampligenu v češtině zde.

26.08.2016: KBT a GET nejsou terapie lege artis pro ME/CFS
Oficiální zpráva AHRQ byla doplněna. V reakci na žádosti amerických pacientských organizací a aktivistů vydala americká Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) dodatek ke své zprávě z roku 2014. Podle nového přezkumu panelem odborníků AHRQ neexistuje dostatečný důkaz o účinnosti KBT a GET u pacientů s ME nebo ME/CFS. A právě tyto dvě terapie (speciální způsob cvičení a psychoterapie) se v mnoha zemích doporučují jako účinné. Je nepřípustné doporučovat pacientům neúčinné terapie jenom proto, že jsou levné, propagované a jiné zatím nejsou široce dostupné. Doufejme, že se v brzké době aktualizují stěžejní informační prameny o nemoci, ve kterých se tyto terapie stále ještě doporučují v rozporu s EBM (medicínou založenou na důkazech). Více zde, zde a zde.

02.05.2016: Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Tipy, jak pomáhat s květnovou osvětou, ZDE.

Videoprezentace k Mezinárodnímu dni ME/CFS ZDE.

26.01.2016: Vědci zkoumají
metodu umožňující identifikaci pacientů s ME/CFS, kteří budou s největší pravděpodobností reagovat na léčbu Ampligenem. Více ZDE.

21.12.2015: Pokojné Vánoce v co největší zdravotní pohodě vám přeje redakce me-cfs.cz
PF 2015

06.11.2015: Tisková zpráva
NIH o krocích pro posílení výzkumu ME/CFS. Více - ZDE.

17.09.2015: ME a RS – podobnosti a rozdíly
více - ZDE.