Na hlavní stránku ME/CFS.czech

Dnešní datum: 25. 06. 2019   | Hlavní stránka | O nás | O ME/CFS |Seznam rubrik |    
  Informacekulat roh
Audiovideo
Pro lékaře
Pro pacienty
Pro rodiny
Pro média
Pro veřejnost
10 mýtů o ME/CFS
10 objevů o ME/CFS
Novinky z výzkumu

Ikonka FB

Ikonka YouTube

Ikonka 10.výročí

Seznamka

Připojte se k nám!

Registrace
O registraci
TOP 15
Ankety
Diskuse

Domů

  Seznam rubrikkulat roh
mnus Akce charitativní
mnus Akce osvětové
plus Aktivity ME/CFS.cz
plus Archiv facebooku
mnus Audiovideo sekce
mnus Informace basic
plus Informace odborné
mnus Informace z domova
plus Informace ze světa
mnus Lab.testy a diagnostika
mnus Léky a léčba
mnus Odkazy a publikace
mnus Zdravotně-sociální problematika
plus Život s ME/CFS a FM

  Pomoc obhájcůkulat roh
Aktivity 2005-2015
Návrh standardu 2015
Návrh standardu 2010
Návrh standardu 2008
Právní minimum 2011
Petice 2005 - 2009
P o m ů c k a 2007
Školení sebeobrany 2006

  Novinové článkykulat roh
článek v Med.Tribune 05/2015

článek v Med.Tribune

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Léčit či ignorovat ME/CFS

Vedeme boj na několika frontách

Vzdělávání o chronickém únavovém syndromu z rukou nejpovolanějších


  Zápisníky pacientůkulat roh
Martin-léčba Belgie
Michal-léčba Belgie
DoRy-invalidní důchod
Nikol-těžký CFS
Daniela-odmítnutí nemocnicí
Dáša-potravinová intolerance
Jana-lidská důstojnost
Další příběhy

  Filmy o ME v češtiněkulat roh
Obr. přední str.DVD s filmem Nevyslyšené hlasy

  české knihykulat roh
 CFS – Na okraji společnosti

Další české publikace

  Vyhledáváníkulat roh

Hledej
v ME/CFS.cz!  Kontaktkulat roh

Redakce ME/CFS.cz
me-cfs@seznam.cz

Svaz pacientů čR

  Podporujemekulat roh


Brána k vašim politikům


Chlamýdie o.z.
Chlamydieoz.sk

  Přechod na nový systémkulat roh
OD 1. 6. 2017 SE OBSAH TĚCHTO STRÁNEK PŘESTÁVÁ AKTUALIZOVAT. NOVÉ ČLÁNKY NAJDETE NA www.me-cfs.eu.
Bližší informace o přechodu na nový systém v článku zde.


* Souhrn situace Kariny Hansenové - dánské pacientky s ME
Vydáno dne 11. 07. 2014 (2868 přečtení)Karina

Na naší facebookové stránce průběžně sledujeme dění kolem Kariny Hansenové, mladé ženy s těžkou formou ME, násilím uvězněné na uzavřeném psychiatrickém oddělení státní nemocnice v Dánsku. Následující text je překladem z https://www.facebook.com/notes/justice-for-karina-hansen/a-summary-of-karina-hansens-situation-and-ways-to-help/647340738660720

Souhrn situace Kariny Hansenové a cesty, jak jí pomoci

Nikdo by neměl být zbaven svých lidských práv kvůli nemoci. Máme právo, aby s námi bylo zacházeno s úctou a respektem. Všichni jsme zranitelní, když onemocníme a vstoupíme do systému zdravotní péče. Potřebujeme mít jistotu, že zákony jsou uplatňovány a lidská práva jsou respektována u všech lidí.

Karina Hansenová je pětadvacetiletá Dánka s těžkou ME (myalgickou encefalomyelitidou). ME je neuroimunitní onemocnění, které je charakterizováno únavou po fyzické námaze nebo neuroimunitním vyčerpáním po fyzické námaze. Světovou zdravotnickou organizací je ME od roku 1969 označena jako neurologické onemocnění (G 93.3). V těžkých případech může být pacient upoután na lůžko a je třeba starostlivě pečovat o prostředí, ve kterém žije, aby nedošlo ke zhoršení symptomů jeho nemoci. Světlo, hluk a doteky mohou být pro pacienta s ME fyzicky bolestivé.

V Dánsku bohužel pacienti s ME často dostanou nálepku onemocnění „funkční porucha.“ Léčba funkčních poruch zahrnuje tzv. terapii prostřednictvím postupného zvyšování fyzické aktivity (graded exercise therapy (GET)), kognitivně behaviorální terapii (cognitive behavioral therapy (CBT)), a někdy antidepresanty. Testy ukázaly, že těla pacientů s ME reagují na cvičení jinak, než zdraví lidé. Vynucovat cvičení u lidí s ME může způsobit signifikantní zhoršení symptomů. Kognitivně behaviorální terapie může některým lidem pomoci, ale jen jako doplňková léčba. Léčit stavy jako je rakovina nebo roztroušená skleróza pouze pomocí CBT a GET by bylo považováno za skandální, ne proto, že jsou špatné samy o sobě, ale protože žádným způsobem neléčí vlastní onemocnění. Léčit těmito terapiemi ME je ještě horší, protože cvičení může být pro pacienta ve skutečnosti škodlivé.

Souhrn Karininých zkušeností před její násilnou hospitalizací

V roce 2008 byla Karina přijata do nemocnice specializované na artritidu k dvoutýdenní léčbě, která zahrnovala GET. Ke konci svého pobytu byla schopná být aktivní pouze hodinu denně. Na této klinice jí pozorováním byla stanovena diagnóza ME.

V této době ani Karina, ani její rodina nerozuměli pojmu neuroimunitního vyčerpání po fyzické námaze a nebezpečí, kterým může být vynucené cvičení (GET) pro pacienty s ME. Lékaři podporovali GET jako cestu ke zlepšení a Karina a její rodina tato doporučení následovali, což je pochopitelné. V roce 2010 byl na Karinu opět vyvíjen nátlak, aby souhlasila s hospitalizací, přičemž nebyla brána v úvahu její citlivost na zvuk a světlo. Během tohoto období napsal lékař do její zdravotní zprávy, že Karina nemá žádné depresivní nebo psychotické tendence. Karina a její rodiče věděli, že léčení v této nemocnici by bylo velice škodlivé a bojovali za její propuštění domů. Lékaři přiznali, že neexistuje vůbec žádný psychiatrický důvod pro její hospitalizaci a proto se mohla vrátit domů. O jedenáct dní později ji vyšetřil respektovaný specialista na ME a potvrdil u ní diagnózu ME.

Vzhledem k minulým zkušenostem pozvali v roce 2011 Karininy rodiče jiného specialistu na ME, aby diagnózu ověřil a navrhnul testy nebo léčbu, které by mohly zlepšit Karininu kvalitu života. Chtěli se ujistit, že dělají všechno, co mohou, pro vhodnou domácí péči o svoji dceru. Diagnóza ME byla znovu potvrzena a rodiče dostali další rady. V tomto období, v březnu 2011, místní lékař a lékařský úředník (medical officer) hovořili s Karinou a uznali ji způsobilou rozhodovat o své další léčbě. Karina jim vysvětlila, že nechce CBT nebo GET a místo toho si vybrala rady od specialistů na ME. Lékařský úředník sepsal oficiální dokument, ve kterém akceptoval Karinino rozhodnutí vybrat si svoji léčbu. S opakovaně diagnostikovanou ME a uznanou duševní způsobilostí Kariny se rodina cítila jistá, že všechny kroky ke Karininu bezpečí byly učiněny.

V květnu 2012 měla Karina překvapivou návštěvu, obvodního lékaře a jiného místního lékaře. Na obvodního lékaře byl Zdravotnickým úřadem (Board of Health) činěn nátlak, aby Karin navštívil a vyhodnotil její duševní stav. Karina byla opět prohlášena za duševně způsobilou, a proto nemohla být nucena k léčbě, kterou nechtěla podstoupit. Přesto jí bylo řečeno, že by měla v několika dnech podstoupit nové psychiatrické vyšetření. V tuto chvíli se Karina a její rodiče rozhodli zveřejnit svůj příběh, aby veřejnost Karinu ochránila. Karina vybrala témata, která bylo možno použít, a prohlásila s nadějí, že mohou pomoci jiným lidem v podobné situaci. V květnu 2012 si Karina najala právníka a zplnomocnila své rodiče, aby za ni činily právní a lékařská rozhodnutí, pokud by ona nemohla. Během této doby Zdravotnický úřad ustanovil k jejímu případu psychiatra, který začal Karininy rodiče kontaktovat se žádostí Karinu navštívit. Karina je ve zdravotnickém systému ve skupině 2, což znamená, že si může vybrat jakéhokoliv lékaře a úřady jí žádného nemohou přiřadit. Ona si vybrala svého lékaře a její rodina ujistila, že nechtějí, aby se psychiatr v jejím případu angažoval. Nechápali, proč by měl mít jakékoliv právo angažovat se v péči o Karinu.

Psychiatr pokračoval v přesvědčování, že navštíví Karinu a vyvíjel na rodinu tlak, aby Karinu umístila v nemocnici. Neposkytnul však plán léčby, ani přes písemné požadavky Karininých rodičů, aby tak učinil. Dánská asociace ME mu nabídla kontakty na odborníky ME a jednu návštěvu Kariny. Psychiatr odmítnul. Karininy rodiče ukončily kontakty s tímto psychiatrem, ale tento lékař - bez vědomí Kariny a jejích rodičů - neukončil svoji angažovanost v Karinině případu. Tento lékař napsal na Ministerstvo zdravotnictví a prevence ohledně práva nedovolit příbuzným návštěvy členů rodiny v nemocnici. Dostal pětistránkovou odpověď, která vysvětluje, že přednost mají občanská práva.

Násilná hospitalizace a systematické oklešťování Karininých pacientských práv

12. února 2013 byla Karina Hansenová násilně hospitalizována v ústavu Hammel Neurocenter. Celkem pět policistů, dva lékaři, dva sociální pracovníci a zámečník přišli neohlášeně, aby odebrali mladou ženu upoutanou na lůžko mateřské milující péči. Ketty Hansenová (Karinina matka) byla fyzicky zadržována, když ji dcera volala na pomoc a opakovaně zvonila na zvonek (což byl její způsob dorozumívání, jak matku přivolat). Karina se pokoušela zavolat svoji matku, které nebylo dovoleno odpovědět. Volala na své sestry a svého otce a žádala je o pomoc. Pro člověka tak nemocného, jako byla Karina, to bylo enormní vydání energie. Adrenalin ji musel vyčerpávat, když cítila nebezpečí.

Pozdější zprávy ukázaly, že během této doby byl fotografován dům, jeho zařízení, vybavení, léky a jídlo v ledničce. Patrně hledali důkazy o zanedbávání péče, ale samozřejmě nic nenašli, protože Ketty byla lékaři, kteří navštívili její dům, za svoji péči vždy chválena. Per a Ketty (Karininy rodiče) pečovali o Karinu skvěle. Výsledkem této návštěvy byla zpráva, kterou Per a Ketty našli na schodech před domem. Stálo v ní: „Karininým rodičům. Vedoucí lékař se s vámi spojí každý den kolem desáté hodiny a předá informace o vaší dceři. Také můžete každý den mezi 13:30 and 14:30 zavolat do léčebny na číslo xxx-xxx.“ Ve zprávě nebylo žádné jméno ani adresa. Toto byly jediné kusé informace, které onoho dne dostali!

13. února Karina volala svojí matce a řekla, „Jak se odtud mohu dostat? Nezvládnu to.“ Hovor byl přerušen. To byl jejich poslední kontakt. Později zjistili, že Karina zkoušela volat o pomoc celkem čtyřicet třikrát a poslala sedm textových zpráv, než se jí telefon vybil. Její poslední hovor byl na policii a trval asi 40 sekund. Bylo požádáno o předání přepisu tohoto hovoru. Ten ale nebyl poskytnut.

Její rodina mnohokrát žádala, aby Karině nabili telefon. Dostali odpověď, že Karina si musí telefon nabít sama, ale není schopná chůze, aby si ho nabila. To ukazuje na extrémní bezcitnost k jejímu stavu a potřebu zvláštní pomoci pro Karinu.

Krátký přehled dění v minulém roce

Nakonec byli Karininy rodiče v minulém roce informováni, že Karina byla převezena do neurocentra za účelem léčby jejího těžkého stavu. Bylo jim řečeno, že Karina nesmí čtrnáct dní přijímat návštěvy a poté bude vyhodnoceno, jestli je bude moci začít přijímat. Ačkoliv to odporuje tomu, co lékař říkal před tím, než byla Karina násilně hospitalizována.

Toto původně stanovené období bylo poté prodlouženo na tři týdny, protože psychiatr měl dovolenou. Návštěvy byly povoleny pouze těm, kdo podporovali tamější léčbu. Během minulého roku bylo ignorováno zmocnění právního zastoupení, které Karina dala svým rodičům. Karině byl opatrovník přidělen státem. Opatrovník neznal Karinina přání a žádosti a věří v léčbu, kterou Karina dostává. Rozhovory při setkáních s poskytovateli zdravotní péče v neurocentru Hammel odhalily jejich hluboké předsudky vůči ME. Jeden lékař zašel tak daleko, že ty, kteří věří na ME, nazval „imbecily.“

Karininy rodiče a právní zástupce bojují tuto bitvu v soudním systému. Je to dlouhá, pomalá, těžká bitva. Současně by mělo být Karině přiznáno právo na podporu od své rodiny, právo změnit poskytovatele zdravotní péče a právo na vyřízení svých stížností rychlým a spravedlivým způsobem. Řekla „zabíjíte mne“ a žádala o propuštění domů a přesto byla ignorována.

Zbavili ji diagnózy ME a nahradili ji kontroverzní diagnózou PAWS (pervasive arousal withdrawal syndrome) tj. „syndrom pronikavého odmítání“. Vzhledem k tomu, že mnoho lékařů u Kariny diagnostikovalo ME, druhý odborný posudek stanovující ME se jeví správným. Karininy rodiče žádají, aby byl druhý odborný posudek uveden v platnost. Podle dánských zdravotnických zákonů (Danish Health Care Act, 2010) je druhý odborný posudek povolen, pokud je stav nemoci krutý nebo ohrožující život. Deklarace podporující práva pacientů v Evropě (Declaration on the Promotion of Patients' Rights in Europe) stanoví, že všichni pacienti by měli mít možnost získat druhý odborný posudek (2.7).

Velmi známý specialista na ME se dobrovolně uvolil navštívit Karinu. Jeho cestovní náklady by uhradila pacientská organizace. To se v této situaci zdálo být malým a jasně pochopitelným požadavkem. Karininy rodiče napsali opatrovníkovi, aby Karina mohla využít tuto příležitost setkat se se specialistou na ME. Opatrovník odpověděl, že důvěřuje týmu v neurocentru Hammel a věří, že Karina v současné době dostává správnou léčbu, nicméně že přednese tento požadavek na příštím setkání týmu v neurocentru Hammel.

Prosíme, podpořte Justice for Karina Hansen na Facebooku a sledujte nás na twitteru na Justice forKarina H @Justice4KarinaH, abyste byli informováni o aktuálních událostech.

Přeloženo z:

https://www.facebook.com/notes/justice-for-karina-hansen/a-summary-of-karina-hansens-situation-and-ways-to-help/647340738660720

Překlad: PaD

Další info:

- https://www.facebook.com/JusticeForKarinaHansen
- http://justiceforkarina.webs.com/
-
http://www.prohealth.com/library/showArticle.cfm?libid=18739&site=articles
- Film Nevyslyšené hlasy - o těžké formě ME

Pozn. red. ME/CFS.cz: Velmi si vážíme zdravotnických profesionálů, kteří dělají vše pro blaho svých pacientů v souladu s Hippokratovou přísahou. Zveřejněním případů jako je Karinin nechceme poškodit dobré jméno žádné z medicínských profesí, ale upozornit na selhání jednotlivců i systémů, ke kterým ve zdokumentovaných případech dochází. A to ve vyspělých zemích, což je alarmující. (Domníváme se, že dobré jméno si poškozují iniciátoři těchto otřesných kauz, nikoliv ti, kdo o nich jen informují.)
( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

ME/CFS.cz je nekomerční a nezávislý informační web. Obsah webu je garantován Svazem pacientů čR. Poskytované informace nenahrazují odbornou pomoc. Užití obsahu se řídí autorským zákonem. Bez omezení lze obsah použít pro osobní potřebu - §30 autorského zákona. ME/CFS.cz obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, tyto odkazy však neimplikují souhlas s dalším šířením obsahu z těchto internetových stránek a řídí se výhradně autorskými právy příslušných webů. Více

Web site ME/CFS.cz byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  


  Novinkykulat roh

24.05.2017: Pochopte ME/CFS a naše břímě bude o polovic lehčí
- nový článek pro osvětu najdete zde. Ačkoliv naše nové stránky jsou stále ve výstavbě, rozhodli jsme se nové články přidávat už do nového systému, aby nám později odpadly problémy s jejich převodem mezi dosluhujícím PHPRS a novým Wordpressem. Děkujeme vám za pochopení případných nedokonalostí, které se mohou na novém webu vyskytovat. Více o přechodu na nový systém zde.

09.05.2017: Květen - měsíc ME/CFS
Logo 12. 5.

03.05.2017: PLOS ONE
zveřejnil Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) ke studii známé jako PACE. Více viz zde.
Více o PACE na našich stránkách zde.

29.04.2017: Článek ve STAT - NIH hledá odpovědi na CFS
NIH nedávno spustil výzkum hledající odpovědi na chronický únavový syndrom. Vědci budou hledat léčby nemoci a očekává se, že výzkum bude dokončen za tři roky s náklady zhruba ve výši 9 miliónů dolarů. Na úvodní fotografii článku je vlevo MUDr. Francis Collins, Ph.D., ředitel Národního ústavu zdraví USA (NIH), s Brianem Vastagem, který pracoval jako reportér pro vědu ve Washington Post, a napsal v roce 2015 dopis pro dr. Collinse, v němž popsal své onemocnění a žádal o zapojení NIH do výzkumného úsilí a zvýšení jeho financování (zde).
Odkaz na článek ve STAT:zde.

28.04.2017: ME/CFS souvisí s nevyváženým mikrobiomem
Vědci z Centra pro infekce a imunitu (CII) Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě, ve studii publikované v časopise Microbiome, identifikovali abnormální hladiny specifických střevních bakterií u jedinců s ME/CFS, včetně těch se souběžným IBS i bez IBS. (Až 90 % pacientů s ME/CFS má zároveň IBS).
„Identifikací specifických bakterií spojených s ME/CFS jsme o krok blíž k přesnější diagnostice a cílené terapii,“říká W. Ian Lipkin, senior autor studie.
Zdroj:zde a zde

27.04.2017: UNREST
"Je to jako mít rozbitou baterii. Moje baterie se nabíjí vždy jen na 40 %, u některých lidí se nabije na 90 %, ale pokud máte těžkou formu, tak se nabije jen na 10 %; a můžete fungovat pouze v rámci tohoto svého energetického limitu, který když překročíte, dojde k havárii a všechny vaše příznaky se zhorší," vysvětluje Jennifer Brea, tvůrce filmu Unrest, srozumitelně, jaké to je, žít s ME/CFS. Její dokument nyní putuje po filmových festivalech celého světa, přitahuje pozornost médií a zvyšuje informovanost veřejnosti o této doposud nesprávně chápané nemoci. Děkujeme Jen a jejímu týmu za neuvěřitelnou práci, kterou pro naši komunitu dělá! http://www.unrest.film

21.03.2017: Na Blogu ředitele Národního ústavu zdraví USA (NIH)
dnes vyšel článek o ME/CFS od dr. F. Collinse, ředitele NIH, a dr. W. Koroshetze, ředitele Národního ústavu neurologických chorob a mrtvice (NINDS), v jehož závěru se píše:
„Jsme si vědomi a soucítíme s utrpením, kterým procházejí lidé s ME / CFS. Víme o jejich frustraci z toho, jak málo je známo a jak málo výzkumu bylo uděláno pro nalezení odpovědí. Směřujeme k tomu, abychom to změnili. NIH se zavázal odhalit základní biologickou příčinu (příčiny) ME / CFS tak rychle, jak je to možné, a podporovat výzkum, který bude přinášet vývoj efektivních strategií pro léčbu a prevenci této ničivé nemoci.“
Více zde.

21.03.2017: New York Times
vydaly článek Julie Rehmeyer a Davida Tullera, který předkládá světu vážné nedostatky studie PACE a katastrofální dopady na péči o pacienty s onemocněním ME/CFS. Více zde.

16.03.2017: Zvýšená hladina aktivinu B je zkoumána jako potencionální biomarker ME/CFS.
Více zde.

23.02.2017: Novinky z OMF
Prof. Ron Davis, předseda Vědecké rady OMF, představuje novinky z výzkumu ME/CFS z jeho laboratoře na Stanford Genome Technology Center, kde učinili zásadní objevy k pochopení molekulárních mechanismů onemocnění a nyní mají možnost testovat chemické sloučeniny pro léčbu. Více zde.

22.02.2017: Metabolické profilování ukazuje porušenou funkci Pyruvátdehydrogenázy u ME/CFS
Přibývá důkazů, že chronický únavový syndrom (CFS) je způsobený přepnutím těla na méně účinné způsoby výroby energie. Více zde a zde.

22.02.2017: Dysfunkční TRMP3 receptory zapojeny do ME/CFS
Vědci z Národního centra pro neuroimunologii Griffith University v Queenslandu identifikovali vadný buněčný receptor TRMP3, který se zdá být zásadní pro rozvoj CFS. Více zde a zde.

28.01.2017: EAP k Ampligenu v EU
Společnost Hemispherx Biopharma, Inc. oznámila, že první zásilka rintatolimodu (Ampligen®) pro prodej v Evropě přes Program předběžného přístupu (Program Early Access, EAP) byla dodána 26. ledna 2017. Zpřístupní lék v režimu EAP pacientům s chronickým únavovým syndromem a nádorem slinivky v Evropské unii a Turecku. EAP je specifický regulační nástroj rozdílný pro jednotlivé země, který umožňuje pacientovi dostupnost léku ještě před jeho oficiálním uvedením na trh, za předpokladu že splní specifická kritéria. Více informací: Ampligen v EAP
FAQ EAP
Tisková zpráva Hemispherx

21.01.2017: TED Talks s Jennifer Brea
Jen Brea hovoří v populárním TED Talks velice lidsky o tom, co se stane, když máte vážné onemocnění, které lékaři neumějí diagnostikovat. Více zde.

21.12.2016: Krásné Vánoce všem našim čtenářům přeje redakce
PF 2017

19.11.2016: 12. konference IAME/CFS se uskutečnila
27. – 30. 10. 2016 ve Fort Lauderdale na Floridě. Souhrny na téma energie a cvičení od Corta Johnsona jsou dostupné zde. Souhrny na téma imunita a zánět od Corta jsou k dispozici zde. Souhrny na téma léčba jsou k dispozici zde.

14.11.2016: Americký Národní ústav zdraví (NIH) zdvojnásobí výdaje
na výzkum ME/CFS oproti roku 2016 na 15 milionů $ v roce 2017. Více zde.

03.10.2016: MILLIONS MISSING
Dne 27. 9. 2016 se konal druhý celosvětový den protestu za práva nemocných ME a CFS, kterých se odhaduje mezi 17 - 20 miliony. Řady opuštěných párů obuvi zastupovaly skutečné lidi, kteří se kvůli své nemoci nemohli připojit k protestu osobně. U každého páru byl připevněn lístek se vzkazem od jeho nositele. Paní Spotila napsala: "Naše zničené životy jsou výsledkem nedostatečného lékařského pokroku kvůli selhání státu financovat výzkum nemoci. Dolary na výzkum musí proudit. To je naše jediná naděje na únik z odsouzení k doživotnímu vězení, kterým je tato nemoc." Někteří účastníci přišli na památku svých milovaných, které jim ME vzala. Podívejte se zde na videoprezentaci, která zachycuje protesty. Pro info o mediálním pokrytí akce klikněte zde. Video z první vlny protestů v květnu 2016 najdete zde.

25.09.2016: Předběžná reanalýza britské studie PACE
aneb jak nemocný porazil mocné.
Čtěte zde.

14.09.2016: Otázky a odpovědi s MUDr. Robertem Naviauxem
Aktualizovaný článek: Metabolické rysy chronického únavového syndromu
Dotaz č. 1. Někteří lidé stále argumentují, že CFS není skutečná nemoc, ale vše je v mysli. Pomáhá váš objev chemického podpisu rozbít tento mýtus?
Odpověď: Ano. Chemický podpis, který jsme objevili, je důkazem, že CFS je objektivní metabolická porucha, která postihuje mitochondriální energetický metabolismus, imunitní funkce, GI funkce, mikrobiom, autonomní nervovou soustavu, neuroendokrinní a další mozkové funkce. Těchto 7 systémů je propojeno do sítě, která neustále vzájemně komunikuje. Více zde.

10.09.2016: Blokáda informací k PACE konečně skončila!
Queen Mary University of London (QMUL) vydala podklady ke studii známé zkráceně jako PACE pacientovi Alemu Mattheesovi, který je požadoval na základě zákona o svobodném přístupu k informacím od roku 2014. Vydání dat předcházely všemožné obstrukce a proběhlo až v poslední den lhůty na podání odvolání proti soudnímu nařízení. Více o této významné události čtěte zde. Více informací o PACE v češtině naleznete v článku zde.

31.08.2016: Metabolické vlastnosti ME/CFS
Dne 29. 8. 2016 byla online v PNAS zveřejněna studie vědeckého týmu pod vedením Roberta K. Naviauxe, která se zabývala zkoumáním metabolických vlastností ME/CFS. Viz zde.
Pro ty, kteří se zajímají o výsledky studie a jejich důsledky, Naviauxova studie v kostce uvádí, že buňky pacientů s ME jsou v jakési ochranné hibernaci (zimním spánku s útlumem fyziologických procesů), což omezuje jejich spotřebu zdrojů energie a zanechává je v hypometabolickém stavu jako reakci na infekci či jinou zátěž. Podrobné zkoumání metabolitů pacientů ukázalo, že stupeň ochranné hibernace se přímo vztahuje ke klinické závažnosti. Přestože jsou tyto výsledky velice slibné, bude nutné je ještě ověřit na větších souborech pacientů. Více zde.

26.08.2016: Konec s utajováním podkladů pro nezávislé přezkoumání PACE!
Data z kontroverzní studie známé pod zkratkou PACE, jejichž vydání na četné žádosti bylo opakovaně pod různými záminkami zamítnuto, musejí být dle rozhodnutí soudu v anonymizované formě uvolněna, tak aby je bylo možné přezkoumat nezávislými odborníky. Byla to právě PACE, na jejímž základě se rozjela masivní mediální kampaň zveličující její výsledky a poškozující pacienty tvrzením, že ME/CFS lze úspěšně léčit speciální cvičební terapií (GET) a speciálním druhem kognitivně behaviorální terapie (KBT). Více informací v češtině viz aktualizace 16. 8. 2016 v článku zde (červeně).

26.08.2016: Lék Ampligen schválen pro léčbu ME/CFS v Argentině
Ampligen se stal prvním lékem schváleným pro myalgickou encefalomyelitidu/chronický únavový syndrom (ME / CFS), když ANMAT, argentinský úřad pro kontrolu léčiv, schválil lék pro použití u lidí s těžkou ME / CFS. Proč bychom měli být nadšeni schválením Ampligenu v Argentině? Protože v Argentině funguje moderní zdravotnický systém s přísným schvalovacím procesem nových léků. Doufejme, že toto bude předzvěstí věcí budoucích pro Ampligen. Více zde a zde, více o Ampligenu v češtině zde.

26.08.2016: KBT a GET nejsou terapie lege artis pro ME/CFS
Oficiální zpráva AHRQ byla doplněna. V reakci na žádosti amerických pacientských organizací a aktivistů vydala americká Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) dodatek ke své zprávě z roku 2014. Podle nového přezkumu panelem odborníků AHRQ neexistuje dostatečný důkaz o účinnosti KBT a GET u pacientů s ME nebo ME/CFS. A právě tyto dvě terapie (speciální způsob cvičení a psychoterapie) se v mnoha zemích doporučují jako účinné. Je nepřípustné doporučovat pacientům neúčinné terapie jenom proto, že jsou levné, propagované a jiné zatím nejsou široce dostupné. Doufejme, že se v brzké době aktualizují stěžejní informační prameny o nemoci, ve kterých se tyto terapie stále ještě doporučují v rozporu s EBM (medicínou založenou na důkazech). Více zde, zde a zde.

02.05.2016: Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Tipy, jak pomáhat s květnovou osvětou, ZDE.

Videoprezentace k Mezinárodnímu dni ME/CFS ZDE.

26.01.2016: Vědci zkoumají
metodu umožňující identifikaci pacientů s ME/CFS, kteří budou s největší pravděpodobností reagovat na léčbu Ampligenem. Více ZDE.

21.12.2015: Pokojné Vánoce v co největší zdravotní pohodě vám přeje redakce me-cfs.cz
PF 2015

06.11.2015: Tisková zpráva
NIH o krocích pro posílení výzkumu ME/CFS. Více - ZDE.

17.09.2015: ME a RS – podobnosti a rozdíly
více - ZDE.