Na hlavní stránku ME/CFS.czech

Dnešní datum: 25. 06. 2019   | Hlavní stránka | O nás | O ME/CFS |Seznam rubrik |    
  Informacekulat roh
Audiovideo
Pro lékaře
Pro pacienty
Pro rodiny
Pro média
Pro veřejnost
10 mýtů o ME/CFS
10 objevů o ME/CFS
Novinky z výzkumu

Ikonka FB

Ikonka YouTube

Ikonka 10.výročí

Seznamka

Připojte se k nám!

Registrace
O registraci
TOP 15
Ankety
Diskuse

Domů

  Seznam rubrikkulat roh
mnus Akce charitativní
mnus Akce osvětové
plus Aktivity ME/CFS.cz
plus Archiv facebooku
mnus Audiovideo sekce
mnus Informace basic
plus Informace odborné
mnus Informace z domova
plus Informace ze světa
mnus Lab.testy a diagnostika
mnus Léky a léčba
mnus Odkazy a publikace
mnus Zdravotně-sociální problematika
plus Život s ME/CFS a FM

  Pomoc obhájcůkulat roh
Aktivity 2005-2015
Návrh standardu 2015
Návrh standardu 2010
Návrh standardu 2008
Právní minimum 2011
Petice 2005 - 2009
P o m ů c k a 2007
Školení sebeobrany 2006

  Novinové článkykulat roh
článek v Med.Tribune 05/2015

článek v Med.Tribune

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Léčit či ignorovat ME/CFS

Vedeme boj na několika frontách

Vzdělávání o chronickém únavovém syndromu z rukou nejpovolanějších


  Zápisníky pacientůkulat roh
Martin-léčba Belgie
Michal-léčba Belgie
DoRy-invalidní důchod
Nikol-těžký CFS
Daniela-odmítnutí nemocnicí
Dáša-potravinová intolerance
Jana-lidská důstojnost
Další příběhy

  Filmy o ME v češtiněkulat roh
Obr. přední str.DVD s filmem Nevyslyšené hlasy

  české knihykulat roh
 CFS – Na okraji společnosti

Další české publikace

  Vyhledáváníkulat roh

Hledej
v ME/CFS.cz!  Kontaktkulat roh

Redakce ME/CFS.cz
me-cfs@seznam.cz

Svaz pacientů čR

  Podporujemekulat roh


Brána k vašim politikům


Chlamýdie o.z.
Chlamydieoz.sk

  Přechod na nový systémkulat roh
OD 1. 6. 2017 SE OBSAH TĚCHTO STRÁNEK PŘESTÁVÁ AKTUALIZOVAT. NOVÉ ČLÁNKY NAJDETE NA www.me-cfs.eu.
Bližší informace o přechodu na nový systém v článku zde.


téma * Ampligen jde opětovně do schvalovacího řízení u FDA
Vydáno dne 05. 10. 2012 (5667 přečtení) 

Z tiskové zprávy spol. Hemispherx Biopharma ze dne 1. 8. 2012

Dne 31. 7. 2012 podala společnost Hemispherx Biopharma u FDA podklady požadované v Kompletní odpovědi FDA (v origComplete Response Letter - CRL) z 25. 11. 2009 pro další recenzní řízení, při němž může být schváleno použití léku Ampligen k léčbě chronického únavového syndromu (CFS). FDA naznačila, že toto kompletní podání společnosti Hemispherx bude posouzeno během následujících šesti měsíců. V současnosti není schválen žádný lék pro léčbu této chronické, závažně invalidizující choroby.

- FDA je vládní agentura USA pro kontrolu a regulaci léčiv, pozn.překl.1

- Spol. Hemispherx vyvíjí a testuje lék Ampligen po více než třicet let, přesto je jeho schvalování úřadem FDA velmi komplikovaný proces. Předchozí řízení skončilo neschválením Ampligenu pro CFS a vyslovením nových požadavků FDA v CRL z 25. 11. 2009 na společnost Hemisherx – viz. kliknutím zde, pozn. překl.2

Jak už společnost Hemispherx oznámila dříve (viz tisk. zpráva z 11. 7. 2012), dosáhla dohody s FDA v otázkách plnění požadavků stanovených v CRL z 25. 11. 2012. Původně FDA v CRL požadovala provedení další rozsáhlé klinické studie, která přesvědčivě doloží účinnost léku a potvrdí jeho bezpečnost. Na setkání zástupců spol. Hemisperx se zástupci FDA bylo dohodnuto, že FDA přijme od společnosti Hemispherx k posouzení další analýzy dat z klinického testu AMP-516 fáze III. a z dalších testů Ampligenu (AMP-502 a AMP-516C), namísto původně požadované nové studie. Otázkou zůstává, zda tato data poskytnou dostatečný důkaz účinnosti, a tak není jisté, zda FDA usoudí, že data jsou dostačující k odsouhlasení Ampligenu v procesu New Drug Application ("NDA").

NDA znamená schvalovací řízení pro použití nových léků, pozn.překl.3

Analýzy zahrnuté v dodatečné studii AMP-516 předložené FDA zkoumají parametry kvality života pacientů pomocí testu tolerance cvičení (ETT).

ETT (Exercise tolerance testing) - záznam srdeční činnosti během cvičení – testování se provádí na běžeckém pásu nebo na rotopedu, pozn.překl.4

Pacientům, kteří se účastnili 40ti týdenní studie AMP-516, bylo umožněno pokračovat v rozšířené studii po dobu 24 týdnů. Všichni pacienti během rozšířené studie dostali Ampligen, ale nebyli informováni o předchozí léčbě, kterou prodělali během počáteční 40ti týdenní studie.

Hemispherx věří, že data ukazují:

1) že u pacientů, kteří užívali Ampligen po celých 64 týdnů, pokračovalo zlepšení i během 24 týdenní rozšiřující studie, představující zlepšení 23% při ETT;

2) že pacienti, kteří přešli z placeba na Ampligen, vykázali zlepšení 39% po 24 týdenní léčbě Ampligenem;

3) podíl pacientů, kteří se zlepšili v délce cvičení nejméně o 25%, byl významně větší pro ty, kteří přešli z placeba na Ampligen během posledních 24 týdnů (30%), ve srovnání s těmi, kteří zůstali na Ampligenu (11% zlepšení během posledních 24 týdnů).

Dne 9. 7. 2012 byl podepsán zákon „Food and Drug Administration Safety and Innovation Act“ (FDASIA) obsahující nové opatření pro zrychlení přístupu pacienta k novým lékařským postupům. Spol. Hemispherx věří, že data a rozbory poskytnuté v jejich kompletní odpovědi mohou být významné pro schválení Ampligenu společně s tímto rozšířením zákona. Nemohou si však být jisti, jak FDA realizuje nové ustanovení FDASIA.

V listopadu 2010 Hemispherxem oznámené vydání nových rozborů dat z testu AMP-516 ukazuje, že pacienti užívající Ampligen omezili použití doprovodných léků oproti pacientům užívajícím placebo. Pacienti s Ampligenem zejména omezili použití těch léčiv, které mohou prodloužit QT interval. Prodloužení QT intervalu je známý rizikový faktor pro náhlé srdeční selhání a arytmii. U větší části pacientů s placebem bylo nalezeno významné prodloužení QT intervalu oproti pacientům užívajícím Ampligen. Srdeční selhání je jedna ze tří hlavních příčin předčasné smrti u CFS, která postihuje převážně ženy kolem 40ti let. článek ("Cardiac Toxicity in Chronic Fatigue Syndrome: Results from a Randomized 40-Week. Multicenter Double-blind Placebo Control Trial of Rintatolimod") naleznete na adrese http://jrnlappliedresearch.com/articles/Vol10Iss3/Vol10%20Iss3Stouch.pdf.

Také odborná analýza dat z března 2012 z testu AMP-516 publikovaná v PLoS One ("A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized, Clinical Trial of the TLR-3 Agonist Rintatolimod in Severe Cases of Chronic Fatigue Syndrome") ukazuje, zlepšení snášenlivosti cvičení u pacientů s Ampligenem oproti pacientům s placebem. článek může být nalezen v http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0031334.

POPIS OZNÁMENÍ: Informace v této tiskové zprávě obsahují jisté „výhledy do budoucnosti“ (vysvětleno níže) včetně sdělení o zbývajících krocích k případnému schválení Ampligenu v procesu NDA. Konečné výsledky těchto a pokračujících aktivit mohou podstatně změnit očekávání společnosti Hemispherx a mohou nepříznivě ovlivnit šance na schválení Ampligenu. Tyto aktivity a poslední výsledky podléhají různým rizikům a nejistotám, včetně neomezených rizik, že:

(i) kompletní odpověï Hemispherxu předložená ke schválení Ampligenu nebude FDA přijata, nebo se přijetí může zpozdit;

(ii) FDA může žádat o další data, informace nebo studie k doplnění nebo poskytnutí před schválením;

(iii) FDA může pře schválením požadovat dodatečné práce související s komerčním výrobním postupem, nebo může během inspekce výrobních zařízení najít sporné otázky ovlivňující rozhodnutí;

(iv) FDA může rozhodnout, že kompletní odpověï předložená Hemispherxem není "kompletní," a případně vyžaduje od společnosti před opětovným doplněním provést další činnosti. Jakýkoliv nedostatek ve splnění požadavků FDA může významně zpozdit, nebo přímo zamezit schválení Ampligenu.

Zdroj:
http://www.hemispherx.net/content/investor/default.asp?goto=736

Z tiskové zprávy spol. Hemispherx Biopharma ze dne 14. 8. 2012

Určení data PUDFA na 2. 2. 2013

Pozn.: PUDFA je zákon upravující vybírání poplatků za schvalovací proces FDA.

Hemispherx Biopharma 31. 7. 2012 u FDA podala kompletní podklady nutné pro schvalovací řízení léku Ampligen pro léčbu chronického únavového syndromu (CFS) v procesu New Drug Application (NDA) jako reakci na kompletní odpověï FDA (CRL) z 25. 11 2009. Dne 10. 8. 2012 FDA písemně potvrdila, že 1. 8. 2012 převzala opětovné podání od spol. Hemisperx. V potvrzení se uvádí: „Považujeme materiály za kompletní, odpovídající našim požadavkům z CRL ze dne 25. 11. 2009. Proto stanovujeme cílové datum pro hrazení uživatelského poplatku na 2. 2. 2013.“

Thomas Equels, místopředseda společnosti Hemispherx, uvedl: „Vítáme nedávné schválení a přijetí našeho opětovného podání u FDA. V současnosti nebyl schválen FDA žádný lék pro léčbu CFS, závažně invalidizující nemoci, kterou trpí miliony Američanů. Ačkoliv přijetí našeho opětovného podání FDA nezavazuje agenturu k NDA schválení Ampligenu, společnost Hemispherx je potěšena příležitostí zhodnocení a posouzení od FDA. Protože cílové datum uživatelského poplatku je 2. 2. 2013, doufáme, že obdržíme rozhodnutí FDA do tohoto data.“

POPIS ZPRÁVY: Informace v této tiskové zprávě obsahují jisté „výhledy do budoucnosti“ (vysvětleno níže) včetně sdělení o zbývajících krocích k případnému schválení Ampligenu v procesu NDA. Konečné výsledky těchto a pokračujících aktivit mohou podstatně změnit očekávání společnosti Hemispherx a mohou nepříznivě ovlivnit šance na schválení Ampligenu. Tyto aktivity a poslední výsledky podléhají různým rizikům a nejistotám, včetně neomezených rizik, že:

(i) FDA může žádat o doplňující data, informace nebo studie k doplnění nebo poskytnutí před schválením;

(ii) FDA může před schválením požadovat dodatečné práce související s komerčním výrobním postupem, nebo může během inspekce výrobních zařízení najít sporné otázky ovlivňující rozhodnutí;

Jakýkoliv nedostatek ve splnění požadavků FDA může významně zpozdit, nebo přímo zamezit schválení Ampligenu.

O společnosti  Hemispherx Biopharma

Hemispherx BiopharmaInc. je vyspělá specializovaná farmaceutická společnost zabývající se výrobou a klinickým vývojem nových léčiv závažně oslabujících poruch. Vlajkovou lodí Hemispherxu jsou produkty Alferon N Injection® (schváleno FDA pro kategorii sexuálně přenosných nemocí) a experimentální RNA kyselinu vyvinutou pro globálně významnou vysilující nemoc a poruchy imunitního systému. Platformová technologie Hemispherxu zahrnuje komponenty pro potenciální léčbu různých těžce oslabujících a život ohrožujících poruch.Hemispherx má patenty obsahující jeho kmenové intelektuální vlastnictví a plně komercionalizovaný product (Alferon N Injection®). Společnost plně vlastní a exkluzivně využívá GMP (Good Manufacturing Practice – závazná pravidla FDA pro výrobu léčiv, pozn. překl.) certifikované výrobní zařízení pro komerční produkty. Více informací lze nalézt na stránkách www.hemispherx.net.

Zdroj:
http://www.hemispherx.net/content/investor/default.asp?goto=738

Překlad: PS
[Akt. znmka: 1,00] 1 2 3 4 5

( Celý článek | Autor: ME/CFS.cz | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

ME/CFS.cz je nekomerční a nezávislý informační web. Obsah webu je garantován Svazem pacientů čR. Poskytované informace nenahrazují odbornou pomoc. Užití obsahu se řídí autorským zákonem. Bez omezení lze obsah použít pro osobní potřebu - §30 autorského zákona. ME/CFS.cz obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, tyto odkazy však neimplikují souhlas s dalším šířením obsahu z těchto internetových stránek a řídí se výhradně autorskými právy příslušných webů. Více

Web site ME/CFS.cz byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  


  Novinkykulat roh

24.05.2017: Pochopte ME/CFS a naše břímě bude o polovic lehčí
- nový článek pro osvětu najdete zde. Ačkoliv naše nové stránky jsou stále ve výstavbě, rozhodli jsme se nové články přidávat už do nového systému, aby nám později odpadly problémy s jejich převodem mezi dosluhujícím PHPRS a novým Wordpressem. Děkujeme vám za pochopení případných nedokonalostí, které se mohou na novém webu vyskytovat. Více o přechodu na nový systém zde.

09.05.2017: Květen - měsíc ME/CFS
Logo 12. 5.

03.05.2017: PLOS ONE
zveřejnil Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) ke studii známé jako PACE. Více viz zde.
Více o PACE na našich stránkách zde.

29.04.2017: Článek ve STAT - NIH hledá odpovědi na CFS
NIH nedávno spustil výzkum hledající odpovědi na chronický únavový syndrom. Vědci budou hledat léčby nemoci a očekává se, že výzkum bude dokončen za tři roky s náklady zhruba ve výši 9 miliónů dolarů. Na úvodní fotografii článku je vlevo MUDr. Francis Collins, Ph.D., ředitel Národního ústavu zdraví USA (NIH), s Brianem Vastagem, který pracoval jako reportér pro vědu ve Washington Post, a napsal v roce 2015 dopis pro dr. Collinse, v němž popsal své onemocnění a žádal o zapojení NIH do výzkumného úsilí a zvýšení jeho financování (zde).
Odkaz na článek ve STAT:zde.

28.04.2017: ME/CFS souvisí s nevyváženým mikrobiomem
Vědci z Centra pro infekce a imunitu (CII) Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě, ve studii publikované v časopise Microbiome, identifikovali abnormální hladiny specifických střevních bakterií u jedinců s ME/CFS, včetně těch se souběžným IBS i bez IBS. (Až 90 % pacientů s ME/CFS má zároveň IBS).
„Identifikací specifických bakterií spojených s ME/CFS jsme o krok blíž k přesnější diagnostice a cílené terapii,“říká W. Ian Lipkin, senior autor studie.
Zdroj:zde a zde

27.04.2017: UNREST
"Je to jako mít rozbitou baterii. Moje baterie se nabíjí vždy jen na 40 %, u některých lidí se nabije na 90 %, ale pokud máte těžkou formu, tak se nabije jen na 10 %; a můžete fungovat pouze v rámci tohoto svého energetického limitu, který když překročíte, dojde k havárii a všechny vaše příznaky se zhorší," vysvětluje Jennifer Brea, tvůrce filmu Unrest, srozumitelně, jaké to je, žít s ME/CFS. Její dokument nyní putuje po filmových festivalech celého světa, přitahuje pozornost médií a zvyšuje informovanost veřejnosti o této doposud nesprávně chápané nemoci. Děkujeme Jen a jejímu týmu za neuvěřitelnou práci, kterou pro naši komunitu dělá! http://www.unrest.film

21.03.2017: Na Blogu ředitele Národního ústavu zdraví USA (NIH)
dnes vyšel článek o ME/CFS od dr. F. Collinse, ředitele NIH, a dr. W. Koroshetze, ředitele Národního ústavu neurologických chorob a mrtvice (NINDS), v jehož závěru se píše:
„Jsme si vědomi a soucítíme s utrpením, kterým procházejí lidé s ME / CFS. Víme o jejich frustraci z toho, jak málo je známo a jak málo výzkumu bylo uděláno pro nalezení odpovědí. Směřujeme k tomu, abychom to změnili. NIH se zavázal odhalit základní biologickou příčinu (příčiny) ME / CFS tak rychle, jak je to možné, a podporovat výzkum, který bude přinášet vývoj efektivních strategií pro léčbu a prevenci této ničivé nemoci.“
Více zde.

21.03.2017: New York Times
vydaly článek Julie Rehmeyer a Davida Tullera, který předkládá světu vážné nedostatky studie PACE a katastrofální dopady na péči o pacienty s onemocněním ME/CFS. Více zde.

16.03.2017: Zvýšená hladina aktivinu B je zkoumána jako potencionální biomarker ME/CFS.
Více zde.

23.02.2017: Novinky z OMF
Prof. Ron Davis, předseda Vědecké rady OMF, představuje novinky z výzkumu ME/CFS z jeho laboratoře na Stanford Genome Technology Center, kde učinili zásadní objevy k pochopení molekulárních mechanismů onemocnění a nyní mají možnost testovat chemické sloučeniny pro léčbu. Více zde.

22.02.2017: Metabolické profilování ukazuje porušenou funkci Pyruvátdehydrogenázy u ME/CFS
Přibývá důkazů, že chronický únavový syndrom (CFS) je způsobený přepnutím těla na méně účinné způsoby výroby energie. Více zde a zde.

22.02.2017: Dysfunkční TRMP3 receptory zapojeny do ME/CFS
Vědci z Národního centra pro neuroimunologii Griffith University v Queenslandu identifikovali vadný buněčný receptor TRMP3, který se zdá být zásadní pro rozvoj CFS. Více zde a zde.

28.01.2017: EAP k Ampligenu v EU
Společnost Hemispherx Biopharma, Inc. oznámila, že první zásilka rintatolimodu (Ampligen®) pro prodej v Evropě přes Program předběžného přístupu (Program Early Access, EAP) byla dodána 26. ledna 2017. Zpřístupní lék v režimu EAP pacientům s chronickým únavovým syndromem a nádorem slinivky v Evropské unii a Turecku. EAP je specifický regulační nástroj rozdílný pro jednotlivé země, který umožňuje pacientovi dostupnost léku ještě před jeho oficiálním uvedením na trh, za předpokladu že splní specifická kritéria. Více informací: Ampligen v EAP
FAQ EAP
Tisková zpráva Hemispherx

21.01.2017: TED Talks s Jennifer Brea
Jen Brea hovoří v populárním TED Talks velice lidsky o tom, co se stane, když máte vážné onemocnění, které lékaři neumějí diagnostikovat. Více zde.

21.12.2016: Krásné Vánoce všem našim čtenářům přeje redakce
PF 2017

19.11.2016: 12. konference IAME/CFS se uskutečnila
27. – 30. 10. 2016 ve Fort Lauderdale na Floridě. Souhrny na téma energie a cvičení od Corta Johnsona jsou dostupné zde. Souhrny na téma imunita a zánět od Corta jsou k dispozici zde. Souhrny na téma léčba jsou k dispozici zde.

14.11.2016: Americký Národní ústav zdraví (NIH) zdvojnásobí výdaje
na výzkum ME/CFS oproti roku 2016 na 15 milionů $ v roce 2017. Více zde.

03.10.2016: MILLIONS MISSING
Dne 27. 9. 2016 se konal druhý celosvětový den protestu za práva nemocných ME a CFS, kterých se odhaduje mezi 17 - 20 miliony. Řady opuštěných párů obuvi zastupovaly skutečné lidi, kteří se kvůli své nemoci nemohli připojit k protestu osobně. U každého páru byl připevněn lístek se vzkazem od jeho nositele. Paní Spotila napsala: "Naše zničené životy jsou výsledkem nedostatečného lékařského pokroku kvůli selhání státu financovat výzkum nemoci. Dolary na výzkum musí proudit. To je naše jediná naděje na únik z odsouzení k doživotnímu vězení, kterým je tato nemoc." Někteří účastníci přišli na památku svých milovaných, které jim ME vzala. Podívejte se zde na videoprezentaci, která zachycuje protesty. Pro info o mediálním pokrytí akce klikněte zde. Video z první vlny protestů v květnu 2016 najdete zde.

25.09.2016: Předběžná reanalýza britské studie PACE
aneb jak nemocný porazil mocné.
Čtěte zde.

14.09.2016: Otázky a odpovědi s MUDr. Robertem Naviauxem
Aktualizovaný článek: Metabolické rysy chronického únavového syndromu
Dotaz č. 1. Někteří lidé stále argumentují, že CFS není skutečná nemoc, ale vše je v mysli. Pomáhá váš objev chemického podpisu rozbít tento mýtus?
Odpověď: Ano. Chemický podpis, který jsme objevili, je důkazem, že CFS je objektivní metabolická porucha, která postihuje mitochondriální energetický metabolismus, imunitní funkce, GI funkce, mikrobiom, autonomní nervovou soustavu, neuroendokrinní a další mozkové funkce. Těchto 7 systémů je propojeno do sítě, která neustále vzájemně komunikuje. Více zde.

10.09.2016: Blokáda informací k PACE konečně skončila!
Queen Mary University of London (QMUL) vydala podklady ke studii známé zkráceně jako PACE pacientovi Alemu Mattheesovi, který je požadoval na základě zákona o svobodném přístupu k informacím od roku 2014. Vydání dat předcházely všemožné obstrukce a proběhlo až v poslední den lhůty na podání odvolání proti soudnímu nařízení. Více o této významné události čtěte zde. Více informací o PACE v češtině naleznete v článku zde.

31.08.2016: Metabolické vlastnosti ME/CFS
Dne 29. 8. 2016 byla online v PNAS zveřejněna studie vědeckého týmu pod vedením Roberta K. Naviauxe, která se zabývala zkoumáním metabolických vlastností ME/CFS. Viz zde.
Pro ty, kteří se zajímají o výsledky studie a jejich důsledky, Naviauxova studie v kostce uvádí, že buňky pacientů s ME jsou v jakési ochranné hibernaci (zimním spánku s útlumem fyziologických procesů), což omezuje jejich spotřebu zdrojů energie a zanechává je v hypometabolickém stavu jako reakci na infekci či jinou zátěž. Podrobné zkoumání metabolitů pacientů ukázalo, že stupeň ochranné hibernace se přímo vztahuje ke klinické závažnosti. Přestože jsou tyto výsledky velice slibné, bude nutné je ještě ověřit na větších souborech pacientů. Více zde.

26.08.2016: Konec s utajováním podkladů pro nezávislé přezkoumání PACE!
Data z kontroverzní studie známé pod zkratkou PACE, jejichž vydání na četné žádosti bylo opakovaně pod různými záminkami zamítnuto, musejí být dle rozhodnutí soudu v anonymizované formě uvolněna, tak aby je bylo možné přezkoumat nezávislými odborníky. Byla to právě PACE, na jejímž základě se rozjela masivní mediální kampaň zveličující její výsledky a poškozující pacienty tvrzením, že ME/CFS lze úspěšně léčit speciální cvičební terapií (GET) a speciálním druhem kognitivně behaviorální terapie (KBT). Více informací v češtině viz aktualizace 16. 8. 2016 v článku zde (červeně).

26.08.2016: Lék Ampligen schválen pro léčbu ME/CFS v Argentině
Ampligen se stal prvním lékem schváleným pro myalgickou encefalomyelitidu/chronický únavový syndrom (ME / CFS), když ANMAT, argentinský úřad pro kontrolu léčiv, schválil lék pro použití u lidí s těžkou ME / CFS. Proč bychom měli být nadšeni schválením Ampligenu v Argentině? Protože v Argentině funguje moderní zdravotnický systém s přísným schvalovacím procesem nových léků. Doufejme, že toto bude předzvěstí věcí budoucích pro Ampligen. Více zde a zde, více o Ampligenu v češtině zde.

26.08.2016: KBT a GET nejsou terapie lege artis pro ME/CFS
Oficiální zpráva AHRQ byla doplněna. V reakci na žádosti amerických pacientských organizací a aktivistů vydala americká Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) dodatek ke své zprávě z roku 2014. Podle nového přezkumu panelem odborníků AHRQ neexistuje dostatečný důkaz o účinnosti KBT a GET u pacientů s ME nebo ME/CFS. A právě tyto dvě terapie (speciální způsob cvičení a psychoterapie) se v mnoha zemích doporučují jako účinné. Je nepřípustné doporučovat pacientům neúčinné terapie jenom proto, že jsou levné, propagované a jiné zatím nejsou široce dostupné. Doufejme, že se v brzké době aktualizují stěžejní informační prameny o nemoci, ve kterých se tyto terapie stále ještě doporučují v rozporu s EBM (medicínou založenou na důkazech). Více zde, zde a zde.

02.05.2016: Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Tipy, jak pomáhat s květnovou osvětou, ZDE.

Videoprezentace k Mezinárodnímu dni ME/CFS ZDE.

26.01.2016: Vědci zkoumají
metodu umožňující identifikaci pacientů s ME/CFS, kteří budou s největší pravděpodobností reagovat na léčbu Ampligenem. Více ZDE.

21.12.2015: Pokojné Vánoce v co největší zdravotní pohodě vám přeje redakce me-cfs.cz
PF 2015

06.11.2015: Tisková zpráva
NIH o krocích pro posílení výzkumu ME/CFS. Více - ZDE.

17.09.2015: ME a RS – podobnosti a rozdíly
více - ZDE.