Na hlavní stránku ME/CFS.czech

Dnešní datum: 17. 07. 2019   | Hlavní stránka | O nás | O ME/CFS |Seznam rubrik |    
  Informacekulat roh
Audiovideo
Pro lékaře
Pro pacienty
Pro rodiny
Pro média
Pro veřejnost
10 mýtů o ME/CFS
10 objevů o ME/CFS
Novinky z výzkumu

Ikonka FB

Ikonka YouTube

Ikonka 10.výročí

Seznamka

Připojte se k nám!

Registrace
O registraci
TOP 15
Ankety
Diskuse

Domů

  Seznam rubrikkulat roh
mnus Akce charitativní
mnus Akce osvětové
plus Aktivity ME/CFS.cz
plus Archiv facebooku
mnus Audiovideo sekce
mnus Informace basic
plus Informace odborné
mnus Informace z domova
plus Informace ze světa
mnus Lab.testy a diagnostika
mnus Léky a léčba
mnus Odkazy a publikace
mnus Zdravotně-sociální problematika
plus Život s ME/CFS a FM

  Pomoc obhájcůkulat roh
Aktivity 2005-2015
Návrh standardu 2015
Návrh standardu 2010
Návrh standardu 2008
Právní minimum 2011
Petice 2005 - 2009
P o m ů c k a 2007
Školení sebeobrany 2006

  Novinové článkykulat roh
článek v Med.Tribune 05/2015

článek v Med.Tribune

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Léčit či ignorovat ME/CFS

Vedeme boj na několika frontách

Vzdělávání o chronickém únavovém syndromu z rukou nejpovolanějších


  Zápisníky pacientůkulat roh
Martin-léčba Belgie
Michal-léčba Belgie
DoRy-invalidní důchod
Nikol-těžký CFS
Daniela-odmítnutí nemocnicí
Dáša-potravinová intolerance
Jana-lidská důstojnost
Další příběhy

  Filmy o ME v češtiněkulat roh
Obr. přední str.DVD s filmem Nevyslyšené hlasy

  české knihykulat roh
 CFS – Na okraji společnosti

Další české publikace

  Vyhledáváníkulat roh

Hledej
v ME/CFS.cz!  Kontaktkulat roh

Redakce ME/CFS.cz
me-cfs@seznam.cz

Svaz pacientů čR

  Podporujemekulat roh


Brána k vašim politikům


Chlamýdie o.z.
Chlamydieoz.sk

  Přechod na nový systémkulat roh
OD 1. 6. 2017 SE OBSAH TĚCHTO STRÁNEK PŘESTÁVÁ AKTUALIZOVAT. NOVÉ ČLÁNKY NAJDETE NA www.me-cfs.eu.
Bližší informace o přechodu na nový systém v článku zde.


* Sledování symptomů a hodnocení závažnosti nemoci
Vydáno dne 24. 03. 2011 (6819 přečtení)sympt_mereniZdroj obr.: http://itunes.apple.com/us/app/chronic-pain-tracker-lite/id330294651?mt=8

Vedení záznamů o symptomech pro lepší léčbu

Je těžké získat správnou diagnózu, léčbu nebo žít s fibromyalgií (FM), chronickým únavovým syndromem (CFS nebo ME / CFS ). Symptomů je mnoho a mohou velmi divoce kolísat. Jeden den se cítíte celkem dobře, další můžete sotva chodit. Příští je vám jakžtakž fyzicky, ale nemůžete se soustředit nebo efektivně komunikovat. Jak můžete vy a váš lékař pochopit, co se to s vámi děje?

Deník symptomů (příznaků) může velmi pomáhat. Díky vedení denního přehledu o tom, co jste dělali a jak jste se cítili, můžete být schopni najít vzorce nebo rozpoznat spouštěče kolísání vašich symptomů. Možná býváte vyčerpaní většinou den poté, co jste obstarali nákupy, nebo třeba pravidelně začíná vaše vzplanutí symptomů 14 dnů před začátkem menstruačního cyklu. Deník může pomoci vám i vašemu lékaři všimnout si tohoto druhu okolností, které byste jinak mohli přehlédnout.

Deník rovněž pomůže vašemu lékaři určit, které příznaky vás trápí nejčastěji. Zatímco vy už jste po hodinách čekání v čekárně naprosto vysílení, což může negativně ovlivnit schopnost přesně komunikovat s lékařem, v deníku symptomů si přehledně přečte, které příznaky byly v období od vaší poslední návštěvy nejfrekventovanější a nejhorší. Lékaři to může výrazně usnadnit diagnostiku a léčbu. Vám zase záznamy symptomů pomohou při rozhodování o změnách životního stylu (vč. denního režimu) a plánování věcí, které jsou předvídatelné.

Seznámit se s širokou škálou příznaků, které mohou být spojeny s FM a ME / CFS, je naprosto zásadní pro vás i vašeho ošetřujícího lékaře.

Dva pokyny pro záznamy

Pokud máte zájem o využití vlastnoručních záznamů pro pravidelné sledování svého zdravotního stavu, je třeba mít na paměti dva následující pokyny. Abyste měli užitečný deník, dodržujte:

1) Jednoduchost zápisů: Pokud je váš deník snadno použitelný, potom je pravděpodobnější, že jej budete vyplňovat pravidelně. Společným pravidlem je, že vyplnění formulářů musí denně zabrat jen několik minut.

2) Srozumitelnost, účelnost: Použijte zápis dat, která vám pomohou odpovědět na otázky, jež jsou pro vás důležité. A? už používáte připravený formulář nebo vyvinete svůj vlastní systém, uzpůsobte záznamy vaší situaci.

Pro stažení tabulky připravené pro vedení jednoduchých záznamů o symptomech a aktivitě klikněte na tento odkaz:
http://www.me-cfs.cz/prilohy/tabulka.xls
(Tabulka je připravena v češtině.)

Pokyny k vyplňování tabulky
Základní pokyny naleznete i přímo v tabulce po straně.

1. Jednoduché hodnocení symptomů
Zapsaný údaj - způsob hodnocení
0 nejmenší potíže
5 nejsilnější potíže

2. Jednoduché hodnocení aktivity
Zapsaný údaj - způsob hodnocení
0 - nejnižší aktivita (nebo zátěž)
5 - nejvyšší aktivita (nebo zátěž)

3. U teploty se zapisuje naměřená hodnota (ve stupních celsia). Zapisuje se pouze číselný údaj, např. 37,4

POZOR! Údaje zapisujte pouze do první horní (velké) tabulky. čtyři malé tabulky níže systém doplňuje automaticky na základě údajů, které zapíšete do první velké tabulky nahoře! Systém také sám vytvoří v menších tabulkách barevné srovnávací grafy.
Kdo vůbec nezná program Excel, postup pro vyplňování vlastních záznamů je velmi jednoduchý. Podle aktuálního data kliknete levým tlačítkem myši přímo do buňky (okýnka), kam chcete zapsat příslušný údaj a potom zapíšete číselný údaj (naměřenou teplotu, nebo hodnotící číslici od nuly do pěti) do tohoto okýnka.
Hodnotit tíži symptomů i rozsah aktivity můžete v rozpětí od nuly do pěti.
Pokud některým ze symptomů uvedených v tabulce vůbec netrpíte, nezapisujte do příslušných okýnek nic. Pokud vyplníte nulu, tak to neznamená, že symptom není přítomen, ale že vám aktuálně způsobuje nejmenší potíže (je nejslabší). Je to proto, že tabulka je navržená pro nemocné s ME/CFS a počítá tedy se stálou přítomností určitých základních potíží.
Pokud umíte s Excelem pracovat, nebude pro vás problém cokoliv změnit (např. symptomy, kterými netrpíte, přepsat na ty, které patří k vašim základním, ale navržená tabulka je neuvádí). Jinak je lépe do systému příliš nezasahovat.

Je dobré vyplňovat tabulku pravidelně každý večer a teplotu měřit ve stejném čase. Pokud máte doma tonometr a trpíte při ME/CFS neurovegetativními projevy jako je ortostatická intolerance/neurálně podmíněná hypotenze, syndrom posturální ortostatické tachykardie a jiné kolísání tepu a tlaku…, bylo by účelné zapisovat si denně i hodnotu krevního tlaku a pulsu (rovněž vždy ve stejnou hodinu).

Vysvětlivky k některým údajům v tabulce

Symptomy

*spánková dysfunkce – např. špatné usínání, buzení se během noci, špatná kvalita spánku, neosvěžující spánek...

* Kognitivní (poznávací) potíže - vychází ze zhoršení koncentrace a krátkodobé paměti, mohou se projevovat jako pomalejší či méně spolehlivé uvažování a řešení problémů, horší výbavností pojmů – hledání slov, zpomalení a snížení plynulosti řeči. Když přichází mnoho informací najednou, jejich zpracování může trvat déle. (Mluví-li několik lidí najednou, nebo je zapnuté rádio či televize, nebo mluví-li i jen jediný řečník příliš rychle, může být v důsledku kognitivních potíží nesnadné příval informací roztřídit.) Může docházet až ke kognitivnímu/smyslovému přetížení.

Aktivita

* Nárazovou aktivitou (zátěží) se rozumí činnosti, které nejsou běžné každý den jako oslavy, větší nákupy, cesty k lékaři a na různá vyšetření, návštěvy, dovolené, stěhování, malování a jiné větší akce.
Nárazovou zátěž mohou představovat i další události jako onemocnění (angína, viróza) nebo úraz. Prostě každá zátěž zdravotní, fyzická, duševní nebo emoční, která není běžně na denním pořádku.

Pozn. red. ME/CFS.cz: Velmi nás těší, kdykoliv můžeme na těchto stránkách zprostředkovat vzájemnou pomoc mezi pacienty. Děkujeme panu Františku Vtelenskému za poskytnutí jeho tabulky pro potřeby dalších nemocných.

Pokud se rozhodnete výše uvedenou tabulku používat, přivítáme, pokud nám zašlete své zkušenosti s jejím použitím a jeden vyplněný měsíc v této tabulce (i anonymně). Prosíme o zaslání vzorkového měsíce, který odpovídá průměrnému, tj. vašemu nejběžnějšímu zdravotnímu stavu, protože některý měsíc může být výrazně lepší (např. v letním období), některý horší (v období vyššího výskytu chřipkových onemocnění).

Další hotové tabulky pro účel záznamů o vašem stavu nejdete na
http://www.cfidsselfhelp.org/library/type/log_forms_worksheets
(v angličtině)

http://www.hfme.org/themeabilityscale.htm (v angličtině)

Celkové hodnocení závažnosti CFS

Hodnocení na níže uvedené stupnici jednou měsíčně dá vám i vašemu lékaři konkrétní představu o závažnosti nemoci a o úrovni aktivity/zátěže, kterou vaše tělo dokáže v současné době tolerovat. (POZOR! Stupnice nemá žádnou souvislost s procentním hodnocením poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti používaným posudkovými lékaři k přiznání invalidity!)

100 Úplné zotavení. Normální úroveň aktivity bez příznaků.

90 Normální úroveň aktivity s občasnými mírnými příznaky.

80 Téměř normální úroveň aktivity s některými příznaky.

70 Schopnost pracovat na plný úvazek, ale s obtížemi. Většinou mírné příznaky.

60 Schopnost zvládnout asi 6-7 hodin práce denně. Většinou mírné až středně těžké příznaky.

50 Schopnost zvládnout asi 4-5 hodin práce denně nebo podobnou činnost doma. Denní odpočinek nezbytný. Příznaky většinou střední.

40 Schopnost opustit dům každý den. V průměru středně těžké příznaky. Schopen udělat asi 3-4 hodin denně práce nebo činnosti, jako je práce v domácnosti, nákupy, používání počítače.

30 Schopnost opustit dům několikrát týdně. Středně těžké až těžké příznaky větší část dne. Schopnost pracovat asi 2 hodiny denně doma nebo vykonat činnosti, jako je práce v domácnosti, nákupy, používání počítače.

20 Schopnost opustit dům jednou nebo dvakrát týdně. Středně těžké až těžké příznaky. Schopnost se soustředit na 1 hodinu nebo méně za den.

10 Upoutání na lůžku většinu dne. Těžké příznaky.

0 Trvalé upoutání na lůžku. Neschopnost péče o sebe.

 

Osobní zkušenost s použitím pravidelných záznamů
V době, kdy jsem byl nemocný chronickým únavovým syndromem, jsem používal různé záznamy. Vyplnění většiny formulářů zabralo jen pár minut denně, ale za toto úsilí jsem se cítil bohatě odměněn. Povzbuzovalo mě vidět, že některé dny jsou lepší než ostatní. Toto pozorování mě motivovalo k hledání toho, co jsem dělal, když jsem zaznamenal dobré dny, tak abych mohl zvýšit jejich frekvenci. (Klíčový se ukázal být adekvátní odpočinek, mít konzistentní úroveň aktivity a vyhýbat se stresu.) Vedení záznamů mě zároveň naučilo další cenné zkušenosti. Odhalilo mi, že moje myšlení bylo horší ráno a večer lepší, a že dopady námahy se během týdne kumulovaly. Záznam dat mi také pomohl uvědomit si souvislost mezi zátěží a symptomy, zdokumentovat jaký výkon je bezpečný, a ukázal mi mou zranitelnost vůči stresu.

Moje záznamy mi pomohly uvědomit si, že jsem často zažíval opožděné účinky aktivit. Například, když jsem toho nachodil více než obvykle, necítil jsem nárůst příznaků během procházky, ale symptomy se zvýšily později tentýž den nebo dokonce další den. Zkušenost mě naučila, že jsem nemohl věřit svému tělu, že vyšle signál v době, kdy jsem aktivní, aby mi řeklo, že už je to na mě příliš.

Dokumentováním vlivu mých aktivit mi tyto záznamy pomohly udržet osobní zodpovědnost. Když jsem byl v pokušení si myslet, že narůstající příznaky byly jen součástí onemocnění, moje záznamy často prokázaly, že jsem byl aktivnější než obvykle. Důkazy tam stály černé na bílém. Záznamy také poskytly pozitivní motivaci tím, že mi ukázaly, o co lépe jsem se cítil, když jsem se pohyboval trvale v mezích své individuální zásoby energie.

ZDROJE:
©2006 Bruce Campbell, Svépomoc s CFIDS a fibromyalgií
http://www.cfidsselfhelp.org
http://www.cfidsselfhelp.org/cfs-fibromyalgia-rating-scale

©2009 Adrienne Dellwo, Průvodce od About.com http://chronicfatigue.about.com

Sequential Analyses of Daily Symptoms in Women with Fibromyalgia Syndrome,  Okifuji A, et alJournal of Pain, Jan 2011;12(1)84-93
( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

ME/CFS.cz je nekomerční a nezávislý informační web. Obsah webu je garantován Svazem pacientů čR. Poskytované informace nenahrazují odbornou pomoc. Užití obsahu se řídí autorským zákonem. Bez omezení lze obsah použít pro osobní potřebu - §30 autorského zákona. ME/CFS.cz obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, tyto odkazy však neimplikují souhlas s dalším šířením obsahu z těchto internetových stránek a řídí se výhradně autorskými právy příslušných webů. Více

Web site ME/CFS.cz byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  


  Novinkykulat roh

24.05.2017: Pochopte ME/CFS a naše břímě bude o polovic lehčí
- nový článek pro osvětu najdete zde. Ačkoliv naše nové stránky jsou stále ve výstavbě, rozhodli jsme se nové články přidávat už do nového systému, aby nám později odpadly problémy s jejich převodem mezi dosluhujícím PHPRS a novým Wordpressem. Děkujeme vám za pochopení případných nedokonalostí, které se mohou na novém webu vyskytovat. Více o přechodu na nový systém zde.

09.05.2017: Květen - měsíc ME/CFS
Logo 12. 5.

03.05.2017: PLOS ONE
zveřejnil Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) ke studii známé jako PACE. Více viz zde.
Více o PACE na našich stránkách zde.

29.04.2017: Článek ve STAT - NIH hledá odpovědi na CFS
NIH nedávno spustil výzkum hledající odpovědi na chronický únavový syndrom. Vědci budou hledat léčby nemoci a očekává se, že výzkum bude dokončen za tři roky s náklady zhruba ve výši 9 miliónů dolarů. Na úvodní fotografii článku je vlevo MUDr. Francis Collins, Ph.D., ředitel Národního ústavu zdraví USA (NIH), s Brianem Vastagem, který pracoval jako reportér pro vědu ve Washington Post, a napsal v roce 2015 dopis pro dr. Collinse, v němž popsal své onemocnění a žádal o zapojení NIH do výzkumného úsilí a zvýšení jeho financování (zde).
Odkaz na článek ve STAT:zde.

28.04.2017: ME/CFS souvisí s nevyváženým mikrobiomem
Vědci z Centra pro infekce a imunitu (CII) Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě, ve studii publikované v časopise Microbiome, identifikovali abnormální hladiny specifických střevních bakterií u jedinců s ME/CFS, včetně těch se souběžným IBS i bez IBS. (Až 90 % pacientů s ME/CFS má zároveň IBS).
„Identifikací specifických bakterií spojených s ME/CFS jsme o krok blíž k přesnější diagnostice a cílené terapii,“říká W. Ian Lipkin, senior autor studie.
Zdroj:zde a zde

27.04.2017: UNREST
"Je to jako mít rozbitou baterii. Moje baterie se nabíjí vždy jen na 40 %, u některých lidí se nabije na 90 %, ale pokud máte těžkou formu, tak se nabije jen na 10 %; a můžete fungovat pouze v rámci tohoto svého energetického limitu, který když překročíte, dojde k havárii a všechny vaše příznaky se zhorší," vysvětluje Jennifer Brea, tvůrce filmu Unrest, srozumitelně, jaké to je, žít s ME/CFS. Její dokument nyní putuje po filmových festivalech celého světa, přitahuje pozornost médií a zvyšuje informovanost veřejnosti o této doposud nesprávně chápané nemoci. Děkujeme Jen a jejímu týmu za neuvěřitelnou práci, kterou pro naši komunitu dělá! http://www.unrest.film

21.03.2017: Na Blogu ředitele Národního ústavu zdraví USA (NIH)
dnes vyšel článek o ME/CFS od dr. F. Collinse, ředitele NIH, a dr. W. Koroshetze, ředitele Národního ústavu neurologických chorob a mrtvice (NINDS), v jehož závěru se píše:
„Jsme si vědomi a soucítíme s utrpením, kterým procházejí lidé s ME / CFS. Víme o jejich frustraci z toho, jak málo je známo a jak málo výzkumu bylo uděláno pro nalezení odpovědí. Směřujeme k tomu, abychom to změnili. NIH se zavázal odhalit základní biologickou příčinu (příčiny) ME / CFS tak rychle, jak je to možné, a podporovat výzkum, který bude přinášet vývoj efektivních strategií pro léčbu a prevenci této ničivé nemoci.“
Více zde.

21.03.2017: New York Times
vydaly článek Julie Rehmeyer a Davida Tullera, který předkládá světu vážné nedostatky studie PACE a katastrofální dopady na péči o pacienty s onemocněním ME/CFS. Více zde.

16.03.2017: Zvýšená hladina aktivinu B je zkoumána jako potencionální biomarker ME/CFS.
Více zde.

23.02.2017: Novinky z OMF
Prof. Ron Davis, předseda Vědecké rady OMF, představuje novinky z výzkumu ME/CFS z jeho laboratoře na Stanford Genome Technology Center, kde učinili zásadní objevy k pochopení molekulárních mechanismů onemocnění a nyní mají možnost testovat chemické sloučeniny pro léčbu. Více zde.

22.02.2017: Metabolické profilování ukazuje porušenou funkci Pyruvátdehydrogenázy u ME/CFS
Přibývá důkazů, že chronický únavový syndrom (CFS) je způsobený přepnutím těla na méně účinné způsoby výroby energie. Více zde a zde.

22.02.2017: Dysfunkční TRMP3 receptory zapojeny do ME/CFS
Vědci z Národního centra pro neuroimunologii Griffith University v Queenslandu identifikovali vadný buněčný receptor TRMP3, který se zdá být zásadní pro rozvoj CFS. Více zde a zde.

28.01.2017: EAP k Ampligenu v EU
Společnost Hemispherx Biopharma, Inc. oznámila, že první zásilka rintatolimodu (Ampligen®) pro prodej v Evropě přes Program předběžného přístupu (Program Early Access, EAP) byla dodána 26. ledna 2017. Zpřístupní lék v režimu EAP pacientům s chronickým únavovým syndromem a nádorem slinivky v Evropské unii a Turecku. EAP je specifický regulační nástroj rozdílný pro jednotlivé země, který umožňuje pacientovi dostupnost léku ještě před jeho oficiálním uvedením na trh, za předpokladu že splní specifická kritéria. Více informací: Ampligen v EAP
FAQ EAP
Tisková zpráva Hemispherx

21.01.2017: TED Talks s Jennifer Brea
Jen Brea hovoří v populárním TED Talks velice lidsky o tom, co se stane, když máte vážné onemocnění, které lékaři neumějí diagnostikovat. Více zde.

21.12.2016: Krásné Vánoce všem našim čtenářům přeje redakce
PF 2017

19.11.2016: 12. konference IAME/CFS se uskutečnila
27. – 30. 10. 2016 ve Fort Lauderdale na Floridě. Souhrny na téma energie a cvičení od Corta Johnsona jsou dostupné zde. Souhrny na téma imunita a zánět od Corta jsou k dispozici zde. Souhrny na téma léčba jsou k dispozici zde.

14.11.2016: Americký Národní ústav zdraví (NIH) zdvojnásobí výdaje
na výzkum ME/CFS oproti roku 2016 na 15 milionů $ v roce 2017. Více zde.

03.10.2016: MILLIONS MISSING
Dne 27. 9. 2016 se konal druhý celosvětový den protestu za práva nemocných ME a CFS, kterých se odhaduje mezi 17 - 20 miliony. Řady opuštěných párů obuvi zastupovaly skutečné lidi, kteří se kvůli své nemoci nemohli připojit k protestu osobně. U každého páru byl připevněn lístek se vzkazem od jeho nositele. Paní Spotila napsala: "Naše zničené životy jsou výsledkem nedostatečného lékařského pokroku kvůli selhání státu financovat výzkum nemoci. Dolary na výzkum musí proudit. To je naše jediná naděje na únik z odsouzení k doživotnímu vězení, kterým je tato nemoc." Někteří účastníci přišli na památku svých milovaných, které jim ME vzala. Podívejte se zde na videoprezentaci, která zachycuje protesty. Pro info o mediálním pokrytí akce klikněte zde. Video z první vlny protestů v květnu 2016 najdete zde.

25.09.2016: Předběžná reanalýza britské studie PACE
aneb jak nemocný porazil mocné.
Čtěte zde.

14.09.2016: Otázky a odpovědi s MUDr. Robertem Naviauxem
Aktualizovaný článek: Metabolické rysy chronického únavového syndromu
Dotaz č. 1. Někteří lidé stále argumentují, že CFS není skutečná nemoc, ale vše je v mysli. Pomáhá váš objev chemického podpisu rozbít tento mýtus?
Odpověď: Ano. Chemický podpis, který jsme objevili, je důkazem, že CFS je objektivní metabolická porucha, která postihuje mitochondriální energetický metabolismus, imunitní funkce, GI funkce, mikrobiom, autonomní nervovou soustavu, neuroendokrinní a další mozkové funkce. Těchto 7 systémů je propojeno do sítě, která neustále vzájemně komunikuje. Více zde.

10.09.2016: Blokáda informací k PACE konečně skončila!
Queen Mary University of London (QMUL) vydala podklady ke studii známé zkráceně jako PACE pacientovi Alemu Mattheesovi, který je požadoval na základě zákona o svobodném přístupu k informacím od roku 2014. Vydání dat předcházely všemožné obstrukce a proběhlo až v poslední den lhůty na podání odvolání proti soudnímu nařízení. Více o této významné události čtěte zde. Více informací o PACE v češtině naleznete v článku zde.

31.08.2016: Metabolické vlastnosti ME/CFS
Dne 29. 8. 2016 byla online v PNAS zveřejněna studie vědeckého týmu pod vedením Roberta K. Naviauxe, která se zabývala zkoumáním metabolických vlastností ME/CFS. Viz zde.
Pro ty, kteří se zajímají o výsledky studie a jejich důsledky, Naviauxova studie v kostce uvádí, že buňky pacientů s ME jsou v jakési ochranné hibernaci (zimním spánku s útlumem fyziologických procesů), což omezuje jejich spotřebu zdrojů energie a zanechává je v hypometabolickém stavu jako reakci na infekci či jinou zátěž. Podrobné zkoumání metabolitů pacientů ukázalo, že stupeň ochranné hibernace se přímo vztahuje ke klinické závažnosti. Přestože jsou tyto výsledky velice slibné, bude nutné je ještě ověřit na větších souborech pacientů. Více zde.

26.08.2016: Konec s utajováním podkladů pro nezávislé přezkoumání PACE!
Data z kontroverzní studie známé pod zkratkou PACE, jejichž vydání na četné žádosti bylo opakovaně pod různými záminkami zamítnuto, musejí být dle rozhodnutí soudu v anonymizované formě uvolněna, tak aby je bylo možné přezkoumat nezávislými odborníky. Byla to právě PACE, na jejímž základě se rozjela masivní mediální kampaň zveličující její výsledky a poškozující pacienty tvrzením, že ME/CFS lze úspěšně léčit speciální cvičební terapií (GET) a speciálním druhem kognitivně behaviorální terapie (KBT). Více informací v češtině viz aktualizace 16. 8. 2016 v článku zde (červeně).

26.08.2016: Lék Ampligen schválen pro léčbu ME/CFS v Argentině
Ampligen se stal prvním lékem schváleným pro myalgickou encefalomyelitidu/chronický únavový syndrom (ME / CFS), když ANMAT, argentinský úřad pro kontrolu léčiv, schválil lék pro použití u lidí s těžkou ME / CFS. Proč bychom měli být nadšeni schválením Ampligenu v Argentině? Protože v Argentině funguje moderní zdravotnický systém s přísným schvalovacím procesem nových léků. Doufejme, že toto bude předzvěstí věcí budoucích pro Ampligen. Více zde a zde, více o Ampligenu v češtině zde.

26.08.2016: KBT a GET nejsou terapie lege artis pro ME/CFS
Oficiální zpráva AHRQ byla doplněna. V reakci na žádosti amerických pacientských organizací a aktivistů vydala americká Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) dodatek ke své zprávě z roku 2014. Podle nového přezkumu panelem odborníků AHRQ neexistuje dostatečný důkaz o účinnosti KBT a GET u pacientů s ME nebo ME/CFS. A právě tyto dvě terapie (speciální způsob cvičení a psychoterapie) se v mnoha zemích doporučují jako účinné. Je nepřípustné doporučovat pacientům neúčinné terapie jenom proto, že jsou levné, propagované a jiné zatím nejsou široce dostupné. Doufejme, že se v brzké době aktualizují stěžejní informační prameny o nemoci, ve kterých se tyto terapie stále ještě doporučují v rozporu s EBM (medicínou založenou na důkazech). Více zde, zde a zde.

02.05.2016: Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Tipy, jak pomáhat s květnovou osvětou, ZDE.

Videoprezentace k Mezinárodnímu dni ME/CFS ZDE.

26.01.2016: Vědci zkoumají
metodu umožňující identifikaci pacientů s ME/CFS, kteří budou s největší pravděpodobností reagovat na léčbu Ampligenem. Více ZDE.

21.12.2015: Pokojné Vánoce v co největší zdravotní pohodě vám přeje redakce me-cfs.cz
PF 2015

06.11.2015: Tisková zpráva
NIH o krocích pro posílení výzkumu ME/CFS. Více - ZDE.

17.09.2015: ME a RS – podobnosti a rozdíly
více - ZDE.