Odlišná mozková aktivita u osob s CFS, depresí a zdravých jedinců
Autor: ME/CFS.cz <me-cfs(at)seznam.cz>, Tma: Publikováno v r. 2011, Vydno dne: 14. 07. 2011

RedLabs Belgie

Nový výzkum odhaluje, že se mozková aktivita mezi lidmi s chronickým únavovým syndromem, depresemi a zdravými osobami výrazně liší. Studie zahrnula celkem 632 osob: 390 zdravých lidí, 70 pacientů s chronickým únavovým syndromem (CFS), 24 se závažnou depresí a 148 s celkovou únavou bez dalších obtíží. Vědci dokázali za pomoci spektrální koherence EEG identifikovat neléčené pacienty s CFS a zdravé osoby, aniž by nesprávně zařadili pacienty s depresí jako CFS. Studie dokládá, že pacienti s CFS vykazují fyziologii mozku, která není pozorována u zdravých osob ani u pacientů s depresí. Výzkumníci došli k závěru, že tento druh testu může být užitečný pro diagnostiku CFS, pokud se výsledky potvrdí na další nové skupině osob. Nálezy se shodují s jinými studiemi, jež našly u nemocných CFS neurologické abnormality, které zapojují temporální (spánkový) lalok do patofyziologie CFS. Výsledky této studie potvrdily CFS jako organický stav zásadně související s mozkem. 

Zdroj: BMC (BioMed Central) Neurology, July 1, 2011. doi:10.1186/1471-2377-11-82, by Duffy FH, McAnulty GB, McCreary MC, Cuchural GJ, Komaroff AJ. Departments of Neurology, Psychiatry, Children’s Hospital Boston & Harvard Medical School; Department of Medicine, Brigham & Women’s Hospital & Harvard Medical School; Department of medicine, Tufts Medical Center, Boston, Massachusetts. [Email: Anthony_komaroff@hms.harvard.edu] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21722376